www.omkonst.com:
Hur långt är ett ögonblick
Blaise Reuterswärd på knäpper+baumgarten 28/8 – 26/9 2004
Text: Leif Mattsson

I nyöppnade lokaler, helt bredvid de förra, visar knäpper+baumgarten ett antal bilder av fotografen Blaise Reuterswärd. Bilder som på ett påtagligt sätt beskriver ögonblickets varierande längd.

skriv ut denna text

Hur långt är ett ögonblick? En sekund, en minut eller den tid det tar att skapa sig en bild i hjärnan av ett händelseförlopp. I så fall skulle ögonblicken kunna sägas vara våra kortaste tidsförnimmelser, att liknas med materians minsta beståndsdel, atomen. För Blaise Reuterswärd (f.1961) tycks dock inte ögonblicken vara mätbara med ordinära temporala metoder. Och således inte heller med de mekaniska som stillbildskameran erbjuder. För honom verkar de istället kunna definieras som visuella gummiband, som tillåter en avsevärd glidning mellan det kortaste ögonblicket och det längsta.

Den linjära hängningen på knäpper+baumgarten, bidrar till den filmliknande känslan, där ögonblicken fogas samman till ett längre skede. Här har fotografier ur olika sviter blandats så att rörelseoskärpa möter exakt fokusering och varmmjuk färg möter kylig gråskala. Dessutom är bilderna hämtade från skilda orter i världen, som Paris, New York och Los Angeles. Det hela ger en känsla av en simulerad resa, som när man som passagerare i en bil kan blanda det förbipasserade landskapets bilder med associationer ur sin egen privata minnesvärld; skikt läggs på skikt och väsentligheter byter plats med sin motsats. Det collage av förnimmelser och associationer som uppstår är som sagt filmliknande utom vad gäller kronologin; på knäpper+baumgarten kan du läsa ”filmen” baklänges om du så vill och ställa samman din egen tidsbeskrivning.

I ett fall, inför det stora diffusa fotografiet av Central Park i New York, inbjuds man att stanna upp och frysa ”filmen”. Där infinner sig en märklig overklighetskänsla, som vore bilden hämtad ur ett modernt dataspel. Detaljerna är suddiga och husfasaderna ser handgjorda ut, liksom den skog av träd som utgör största delen av fotografiet. En suggestiv ”låtsasvärld” bjuder in och en sällsam dubbelexponering skapas då bilar och personer från gatan utanför galleriet speglas i bildens blanka yta. Återigen uppstår denna glidning mellan det frusna ögonblicket och den evigt rullande tiden; oavsiktligt måhända, men ändå helt i linje med Blaise Reuterswärds bildmässiga intentioner.

Stockholm 2004-09-18 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"New York CV7" © Blaise Reuterswärd

 


Vy från utställningen på knäpper+baumgarten

 

 

 

Länk till knäpper+baumgarten

Tillbaka till startsidan för Omkonst