www.omkonst.com:
Det överbefolkade rummet
Jens Fänge, Galleri Magnus Karlsson, 31/8 – 1/10 2006
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
     

Jens Fänge bekräftar med den aktuella utställningen sin position som en av de viktigare representanterna för det ”nyfigurativa” måleri som man sett breda ut sig under senare år. I Fänges fall handlar det om att ordna föremål och figurer utifrån en närmast ickefigurativ kompositionstanke, i den bemärkelsen att målningarna knappast går att uppfatta som en meningsbärande berättelse eller situation. De förmedlar snarare en stämning, lätt parfymerad med flakonger, prydnader och sirliga figurer. Titeln på utställningen ”Maison du peuple” är hämtad från ett av den belgiska Art nouveau-arkitekten Victor Hortas byggen. Huset revs under 1960-talet och fick ge plats åt ett funktionalistiskt höghusprojekt. Historien passar väl in på Fänges intresse för förintade eller försvunna världar, där endast reminiscenser fortlever inneslutna i sig själva som tysta parenteser.

Den anemiskt lågmälda tonen, barnkammarfärgsackorden och det prudentliga utförandet i Fänges bilder har tidigare haft svårt att fånga mitt intresse. Men nu tycks tiden vara mogen, kanske beror det på att Fänge i den aktuella utställningen oftare väljer att integrera sina bildfragment i ett scenrum, snarare än att låta ornament och gester lojt dekorera en rymd. Det uppstår en spänning mellan föremål och omgivning, som på ett förunderligt, nästan kväljande, vis får bildrummen att kännas sprängfyllda. Även de dandylika poserna får träda tillbaka för en än mer unken förställning eller ren deformation. Resultatet som i exempelvis en målning som ”Slow glow” blir att varje ”störning” i form av en flaska, en lampfot eller den surrealistiskt utförda figuren i sin isolation på ett motsägelsefullt vis ”överbefolkar” det drömska, svagt tippande rummet. Fänge lägger här till ett själsligt tillstånd, lätt att i minnet återskapa, då vanmakten eller själväcklet hotar att spränga en inifrån. Stämningen går igen i parfymflakongernas färgspelande prismor, som även lånat antiformen till hustaket i ”Maison du peuple”.

Stockholm 2006-09-06 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Maison du peuple ", 2006, 112x102 cm © Jens Fänge


"Slow Glow ", 2006, 112x102 cm © Jens Fänge

   
Galleri Magnus Karlsson | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: