www.omkonst.com:
Anarko-konstruktivism
KG Nilson, Galerie Bel'Art, 1/9 - 27/9 2007
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Med utsikt från den tidigare Taubeateljén högst upp i huset på Södermalmstorg har KG Nilson fått ett ovanifrånperspektiv, som inte gått obemärkt förbi i hans senare arbeten. Med en kollegial blinkning till Mondrian och hans Boogie Woogie-målningar, ser KG Nilson bilköer i de små färgfläckarna som far fram inom sitt bestämda linjemönster. Fläckarna blir fordon och stillastående trafik i stadslandskapet, där var och en i sin transportmodul hemfaller till dagdrömmar och fantasier. Dessa ger sig till känna som infogade fotografiskt reproducerade element i KG Nilsons färgrika konstruktioner av strama bildelement. Alplandskap och tropiska öar (med KG Nilsons sexkantiga hus på) kan representera en flykt från vardagen - men också från stela dogmer.

Intresset för det konstruktiva byggandet med färg och form finns som alltid i bakgrunden. Men en alltför snäv renodling verkar tråka ut honom, samtidigt som alla färgerna i spektrum utnyttjas som i en motsvarande tolvtons-komposition. Att begränsningen föder kreativiteten är därför särskilt giltigt i KG Nilsons fall. Avstegen och de anarkistiska attackerna mot dogmen och de konstruktivistiska urkunderna har mer eller mindre funnits hos honom sedan 1960-talet. Men i den aktuella utställningen är leklynnet och de förnyade angreppen särskilt påfallande.

Stockholm 2007-09-09 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"En ö i Söderhavet", 2006, 100 x 100 cm © KG Nilson


"Hiding places", 2006, 100 x100 cm © KG Nilson

   
Galerie Bel'Art | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com