www.omkonst.com:
En förskjutning inåt
Rolf Hanson, Galerie Aronowitsch, Stockholm, 7/3 - 4/4 2009
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Den linjära utvecklingens syster heter glömska. Något måste förkastas, förskjutas eller förringas för att det temporala flödet skall kunna ges högsta prioritet. Och den förlupna tiden ses som en kvalitet i sig.
     Rolf Hanson kan däremot sägas arbeta cirkulärt; med viss periodicitet återkommer problemen, lösningarna och förändringarna. Tiden är inte den drivande faktorn och de måleriska framstegen inte heller komparativa i väldefinierade, linjära steg.

Det inslag av figuration man kunde se i Rolf Hansons verk under nittiotalet tycks åtminstone för tillfället vara helt borta. Istället förfinar han tekniken att ge färgen den betydelsebärande rollen i rumsbyggena. För rum är det i allra högsta grad; ytelement och plattor erbjuder genom sin mångfald av färg- och ljushetsvalörer ett hierarkiskt system av byggstenar, vilka Hanson använder likt legobitar.
     Till viss del påminner arbetsmetoden om Serge Poliakoffs, med den skillnaden att Hanson i något högre grad månar om färgens sammanhållande verkan. Den står sällan oförmedlad i förhållande till sin omgivning, och de komplementära inslagen - violett mot ockra exempelvis - blir oftast just komplement.

Den tredje formen av utveckling är den vertikala. Det är den fördjupande, den som inte låter sig styras av intentioner eller tvingande imperativ. Denna utveckling, i de fall den inträder, är konstnären själv knappast medveten om. Det är en nivåförskjutning som inte innebär någon temporal eller spatial förflyttning, ett slags "gräv där du står"-metodik utan pretentionernas kontraproduktivitet.
     Jag ser i Rolf Hansons utställning tecken på en sådan nivåförskjutning, inte framåt eller bakåt utan inåt.

Stockholm 2009-03-12 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Nr 17", olja, 203 x 188cm, 2009 © Rolf Hanson


"Nr 8", olja, 93 x 73 cm, 2007 © Rolf Hanson

   
Galerie Aronowitsch | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com