www.omkonst.com:
Vårens visitkort
Vårsalongen 2009, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 30/1 – 29/3
Text: Susanna Slöör
"Heminredare i skräck", olja
© Magnus Persson

 

"Rat export Hamlet", DVD
© Ilona Huss Walin

Till Vårsalongen 2009 har bidragen gallrats av ett urval professionella gallerister. Utställningen är åter en mer brokig salong än under senare år. Av 1800 hugade sökanden har 168 konstnärer sållats ut, påfallande många med konstnärlig högskola bakom sig. Flera är bekanta namn från de senaste årens elevutställningar och konstnärsdrivna gallerier.
    Möjligheten att få lämna sitt visitkort utanför de gängse ramarna har säkert räckt för att väcka konstnärernas extra intresse. Som lockbete får en av utställarna även chansen att göra en separatutställning i någon av jurymedlemmarnas galleri. Årets inriktning verkar därmed ha fungerat, om ambitionen är att göra Vårsalongen till en tummelplats för professionella konstnärer med en karriär i vardande eller för dem som söker nya kontakter. Det vore därför intressant med en uppföljning och ny uppsättning gallerister i juryn även nästa år. Vanan i kåren att snabbt sålla bland konstnärers portföljer av skiftande kvalitet är säkert oöverträffad.

"Gul tid", olja
© Fredrik Sundqvist

 

"Den uppväxande", olja
© Helmtrud Nyström

En hel del av verken liknar inte oväntat det som visas i andra mer etablerade sammanhang. Det gäller i hög grad den stora mängden figurativt måleri som finns representerat i årets upplaga. Nu ser jag inte detta som ett problem utan mer som symptomatiskt för vad som händer ute i ateljéerna på bredare front, eller ett exempel på hur galleristernas "sökmotor" är programmerad för tillfället. Och även om det går att peka ut förebilder, så hindrar det inte att det går att lägga till nya poänger, förfina eller utveckla en större drivenhet inom ett givet uttryck. Fredrik Sundqvists upplösta naturscener med antydda figurer är ett exempel. Den utvalda scenen som utspelas i tomrummet, milsvida naturen eller trånga rummet, återkommer nästan tematiskt ofta bland årets bidrag.

"Utan titel", garn, wc, pvc, klammer © Thomas Olsson


"Stad", modellbygge i låda/rum
© Magnus Petersson

Händelserna i den mån de kan etiketteras drar gärna ut i ett intet, ackompanjerade av en skämtsam knorr. Kan man inte skapa en tydlig förståelse för tillvaron eller mening med livet kan man åtminstone småle åt eländet. Figurationen som förklädd nivellering, abstraktion eller förevändning för konstruktion är en viktig ingång till 2000-talets tidiga måleri i allmänhet, inte bara här. Tendensen att låta humorn dölja eller visa tillvarons främlingskapande mekanismer är även verksam i många av salongens övriga verk, oavsett medium. Den åskådliggörs träffande i exempelvis Ilona Huss Walins iscensättning av Hamlet spelad av råttor i buren möblerad som minisalong på DVD. Som vanligt gör sig det spektakulära, de lätt framkallade utropstecknen, särskilt väl i kakofonin av röster. Magnus Peterssons tittskåp med stad, får väl räknas dit, samtidigt som verket även låter sig underordnas salongens ovan skissade minsta gemensamma nämnare.

I juryn: Louise Fogelström, utställningskoordinator på Liljevalchs, Paul Thomassen, Galleri Thomassen, Göteborg, Stefan Andersson, Galleri Andersson/Sandström, Umeå/Stockholm, Britt Arnstedt, Galleri Arnstedt Östra Karup, Skåne, samt Magnus Karlsson, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm.

Stockholm 2009-02-03 © Susanna Slöör

Liljevalchs Konsthall | Omkonsts startsida


Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text