www.omkonst.com:
Dekoration som statement
"Decoration Matters", Växjö Konsthall, 1/9 – 16/10 2011

Text: Thomas Lissing

skriv ut denna text
Från utställningen "Decoration Matters"
Installationsvy

Inger Bergström, Elizabet Christiansson, Tarika Lennerbjörk och Maria Wahlgren ingår alla i Fiber Art Sweden – ett nätverk för konstnärer som arbetar med olika textila uttrycksformer. De fyra har tillsammans gjort om Växjö konsthall till en upplevelse i material och färg.

Decoration Matters är en teoretiserande undersökning av det dekorativas plats i konsten.
Det är inte första gången som de arbetar tillsammans. Växjöutställningen har föregångare med titlarna Material Matters och Nature Matters. Ganska kaxiga titlar som antyder att svaret för de undersökande processerna redan är givet. Antagandet om det dekorativas varande eller inte blir istället ett statement.
     Åtminstone i teorin, för i praktiken är det svårt att se. Hela utställningen utgår faktiskt från ett litet blommönstrat tygstycke. Detta har brutits ner till elva rena färger, som sedan fått ge nyanserna till tygstycken och brädlappar. Elva färger som bildar ett milt spektrum i lokalen, blandade men ändå hållna för sig själv. Resultatet är randigt med en tydligt vertikal riktning. Ett mycket abstrakt förhållningssätt till grundmaterialet, som skulle behövt en förklaring för besökaren. Visserligen har katalogen mönstret tryckt på utsidan, men annars syns det inte till.

En animation i kalejdoskopisk stil står för det konkret dekorativa i sammanhanget. Ett slumpmässigt mönster av föremål förvandlas här från kaos till perfekt symmetri, och det dekorativa uppstår. Vackert och finurligt. Men inte så länge, för under slingans gång förflyttas föremålen mot bildens mitt och harmonin upplöses.


 


 

 

 

Att komma in i Växjö konsthall kan kännas något förbryllande, utan givna referenser. Var är det dekorativa som ska försvaras?
     Men det är också en sinnlig upplevelse att ramla in i denna draperade färgskala. Känslan är lekfull, i synnerhet med de staplade högarna av brädor i olika färger. Som ett stort plockepinn som väntar på att få spelas.

Växjö 2011-09-14 © Thomas Lissing

Från utställningen "Decoration Matters"

Växjö Konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com