www.omkonst.com:
Betrakta betraktandet
"På besök", Anna Petters, Erik Sigerud, Andreas Nilsson, Ossian Ekman
Skissernas museum, Lund, 16/3 – 13/5 2012

Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
"α” © Andreas Nilsson, Ossian Ekman © Anna Petters © Anna Petters

Det innersta, minsta, rummet fylls upp av en bastant träkonstruktion. Ur byggnaden strömmar oavbrutet monotona ljud och flimrande färgrikt ljussken.
      ”Någon borde dra ur sladden”, menar en irriterad museibesökare. Själv ser jag framför mig en fascinerande visualisering av gångna tiders framtidsvisioner. Närmare bestämt 1960-talets. För Andreas Nilssons och Ossian Ekmans ”α” (som i ”alfa”) har sitt ursprung beatnikrörelsen så kallade ”Dreamachine” från 1961 – en konstruktion som med fördel avnjöts med slutna ögon. På näthinnan utspelade sig en helt och fullt privat tripp, befriad flower-power rörelsens pillerexperiment. En färgexplosion med, en gång i tiden, naivt revolutionär potential – och minst lika hypnotiskt engagerande som Hylands hörna i den nyuppfunna TV-apparaten.
      Med ”α” har skissen i Skissernas museum iklätt sig en postmodernistisk metadimension. Vi betraktar ett betraktande utifrån. Samtidigt svarar denna ”mastodontalien” upp mot vår egen tid, närmandet till ”α” påminner om närmandet till ett dataspel – TV:ns bildskärm slukar oss fortfarande.

Erik Sigerud går mer direkt i klinch med samtiden. I ”2011” avbildas konstnärens partner mot en fond av tidningsklipp från 2011. I ”19 januari 2012” ser vi honom själv, med den egna sonen i famnen, framför tidningsklipp från dagen då barnet föddes. Hos Sigerud möts två världar, två värderingar, medias makt över vad som är värt att uppmärksamma sätts i gungning, relevansen i privatlivets intimitet visar sig överlägsen det offentligas.


 


 

 

 

Anna Petters är den som tydligast tar tjuren, skissen, vid hornen med sin undersökning av tecknandets väsen. Hennes belysta och sakta snurrande ”For all else is dust and air” illustrerar formens, skuggans flyktighet. Samtidigt är hennes, antagligen, mest publika bidrag också utställningens mest spartanska; ett antal tecknade pingviner som successivt, under utställningens gång, tar plats på museets väggar.

Utställningstiteln, ”På besök”, anspelar på Skissernas Museums samarbete med Lundagalleriet Pictura varifrån man hämtat Sigerud och Petters. Pictura har en klart ungdomlig touch, galleriet brukar sträcka ut tentaklerna mot det nya och framtida. Med Sigurds och Petters medverkan har man töjt ut skissbegreppet mot det löftesrikt flytande, mot en inre resa lika mycket som en yttre.

Lund 2012-03-28 © Martin Hägg


© Erik Sigerud

Skissernas museum, Lund | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com