www.omkonst.com:
Konstrunda i Boston
Konst- och gallerirunda i Boston, hösten 2013
Text: Mattias Lundblad

skriv ut denna text

NYHET
In English>>

The Aviary Uforge Gallery

Ett besök i Boston är för den konstintresserade en rik upplevelse. Förutom större institutioner som Institute of Contemporary Art och Museum of Fine Art erbjuder gallerivärlden några tydliga särdrag att titta närmare på.

Back Bays Newbury Street attraherar många besökare till shopping, uteliv och där finns en mängd gallerier. Pucker Gallery har en inriktning mot keramisk konst. På bottenvåningen visas i september den från Vermont härstammande munken broder Thomas keramiska kärl tillsammans med Bostonfotografen Paul Caponigros svartvita fotografier. De tvås verk arbetar väl tillsammans och förmedlar en likartad meditativ upplevelse. De keramiska kärlens samtidiga stramhet och mjukhet i form och färg är en direkt reflektion av gråskala och komposition i landskaps- och arkitekturfotografierna. Båda hämtar också inspiration från japanskt håll. Utställningen i sig är dock rörig, och fotografierna hamnar med sin blygsamma skala helt i bakgrunden. Galleriet ställer ut på fem våningar, något som inte alls är uppenbart. De övre våningarna nås per hiss i sällskap med guide.

Arden Gallery ställer ut New York-konstnären Joanne Matteras enkaustikverk i Chromatic Geometries. Hennes verk bygger på geometri och färg, och hon kallar själv sin stil en ”yppig minimalism”. Här finns inget av konceptualism, utan färger och form tillåts vara tillräckliga på ett sätt som påminner om utställningen hos Pucker. Tekniken – pigment upplöst i vax, applicerat på underlaget i hett tillstånd – har snabbt nått stor spridning, med Mattera som en av de viktigare förgrundsgestalterna. I denna hennes sjunde soloutställning på galleriet är formen av en slipad diamant utgångspunkten för verken.

Överlag har gallerierna på Newbury Street en aura av konservatism, och tydligt är att rollen som konsthandel är överordnad utställningsupplevelsen. En mer kooperativ och konstnärsdriven gallerivärld finner vi i SoWa, (South of Washington Street) vid Chinatown. Adressen 450 Harrison Avenue rymmer en mängd gallerier, designbutiker och konstnärsateljéer i gamla industrilokaler. Några av de mer samtidsinriktade gallerierna från Newbury Street har flyttat hit. Första fredagen i månaden håller de flesta gallerier vernissage och ateljéerna ovanför öppet hus.

Den kooperativa konstvärlden

Bruce Myren på Kayafas
Gallery Kayafas: 450 Harrison Avenue, tisdag-lördag 11-17:30

Bostonförfattaren Lewis Hydes inflytelserika verk The Gift används som intellektuellt stoff i utställningen Gifted hos Kingston Gallery. Det kooperativa galleriets samtliga 25 medlemmar ställer ut verk i flera olika medier. Hyde talar om konstvärldens gåvoekonomiska och kooperativa parallellsamhälle inom den marknadsekonomiska världen. Såväl utställningen som inspirationskällan behandlar socialantropologiska frågor.
     Ilona Anderson är inflyttad till Boston från det sydafrikanska apartheidsamhället, och med religiös bakgrund i judendom och buddhism. Hon utgår i sitt konstnärskap från frågor om rötter, identitet, och religion, så även i verket What One Is.
     Celine Browning uppehåller sig vid förhållandet mellan objekt och symbol och mellan funktion och dysfunktion. Something of Ours är ett skulpturverk bestående av kläder, där endast konturerna lämnats kvar, symboliskt antydande den ursprungliga funktionen.

På galleri Kayafas ser fotografen Bruce Myren sin utställning The Fortieth Parallel installerad för första gången efter fjorton års arbete. Utställningen, som finansierats med hjälp av crowdfunding, består av 50 panoraman av tre sammanfogade 8x10-tums färgfotografier, tagna längs den fyrtionde breddgraden i USA. Arbetet är konceptuellt med självpåtaget regelverk. En GPS-utrustning bestämmer den exakta platsen för fotografierna. Med undantag för de två kusterna är samtliga foton från de platser där hela längdgrader korsar breddgraden. Som borrkärnsprov av det amerikanska landskapet skildras en påtagligt öde kontinent.

Jamaica Plain

© Tim McCool

Än mer inriktad på samarbete och utbyte av kreativitet är området kring Centre och South Street i Jamaica Plain. Gallerier ligger bland bostäder, restauranter och småbutiker, på någons trappa spelas folkmusik, och på ett elskåp har någon byggt ett minibibliotek.

The Aviary är en kombination av galleri, designbutik och minitryckeri. I september visas Sarah Coynes Great Distance, akvareller av djurflockar under vandring. Genom envis upprepning av temat skildrar hon migration som det naturliga villkoret framför andra. Några steg bort ligger The Hallway, ett galleri inriktat på nya, lokala konstnärskap och inrymt i ett mycket långsmalt rum som tvingar betraktaren att närma sig verken fysiskt. Här byts utställningarna ofta. Trouble är en utställning och bok bestående av184 svartvita teckningar av Tim McCool.

Uforge på Centre Street är inriktat på öppna utställningar. Medier, uttryck och kvalitet är följaktligen varierande. Aktuella The Truth is Out There, har ett science fiction-tema, med överlag unga konstnärer, de flesta boende inom en begränsad radie från Boston. Första torsdagen i månaden är Jamaica Plains öppethållardag.

Boston, Massachusetts 2013-09-19 © Mattias Lundblad

www.puckergallery.com
www.ardengallery.com
www.kingstongallery.com
www.gallerykayafas.com
www.uforgegallery.com
www.thehallwayjp.com
www.aviarygallery.com


 


 

 

 


© Broder Thomas, Paul Caponigro
Pucker Gallery: 171 Newbury Street
måndag-lördag 10-17.30, söndag 10.30-17


© Joanne Mattera, Chromatic Geometries
Arden Gallery: 129 Newbury Street
måndag-lördag 11-17.30


Newbury Street


© Celine Browning, Kingston Gallery: 450 Harrison Avenue, onsdag-söndag 12-17


Minibibliotek, Jamaica Plain


The Hallway: 66 South Street, torsdag 16-20, fredag-lördag 11-19, söndag 12-16


© Heather M Morris,
Uforge Gallery: 767 Centre Street, torsdag-fredag 17-20, lördag-söndag 10-19 


© Laurel Rogers, Uforge Gallery


Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com