www.omkonst.com:
BOKNYTT: Eat Your Animal Crackers
Konstbok om LG Lundberg, text: Martin Schibli och Bo A. Karlsson, Rönnells Antikvariat, våren 2013
Text: Niels Hebert

skriv ut denna text
Boken "Eat Your Animal Crackers", 2013, 149 sidor, ISBN 978-91-979445-7-1

LG Lundberg debuterade 1966 på Galleri Karlsson. Mottagandet blev gott. Det framgår av boken ”Eat your Animal Crackers”, som nu ges ut av Rönnells antikvariats förlag. Bokens ämne är LG Lundbergs tidiga måleri, fram till 1970-talets första år. Bildmaterialet är heltäckande och av hög kvalitet.

Galleristen Bo A Karlsson skriver om ett galleri som ville vara mitt i tiden. Unga konstnärer och kontroversiella ämnen var uttalade mål. Dick Bengtsson, Ola Billgren, Lars Hillersberg, Bruno Knutman och Marie-Louise och Carl-Johan De Geer ställde ut där.

Martin Schibli svarar för bokens huvudtext. Hans utgångspunkt är frågan varför LG Lundbergs tidiga målningar, som kom till när Beatles fanns och Berlinmuren var relativt ny, känns så samtida. Vad bär målningarna till en annan samtid?
    LG Lundberg kom ”utifrån”, liksom många i hans generation, inte från Konsthögskolan. Akademin hade svårt att hänga med i popkonstens och konceptkonstens krav på omprövningar.
    Martin Schibli romantiserar inte autodidakten. Han avvisar också idén om att konstnärer har en särskild förmåga att skåda in i framtiden. Schibli stannar för att samtidskänsla har att göra med breda referenser. LG Lundberg rörde sig inte bara inom konstvärlden privat och yrkesmässigt. Under fem år arbetade han i reklambranschen och lärde sig att kommunicera med bilder på ett sätt som människor förstår ännu i dag, menar Schibli.

En orsak till att LG Lundbergs målningar känns samtida är att de inte präglas av ideologiska ställningstaganden, anser Schibli, utan mer är ett resultat av betraktande. Men visst finns ställningstaganden. Schiblis text behandlar också målningen ”Du skall inga andra lustar hava jämte mig”, där påven Johannes XXIII figurerar tillsammans med en kvinna från porrvärlden, som tycks komma farligt nära det allra heligaste. Målningen var ett ställningstagande mot den katolska kyrkans syn på preventivmedel och sex, en bild av olösta konflikter kring det patriarkala, kring nattståndna idéer och dess potentiella sprängkraft (som mycket senare utlöstes).

Men Schibli berör inte tankedjupet i målningarna, konstnärens utsiktsplats från ett spänningsfält mellan psykologi, sociologi och ideologi. Det är också en alternativ ingång till resonemanget om referenssystem. Ett sätt att tänka, ett spänningsfält som gör även betydligt äldre konstnärer än LG Lundberg angelägna i skilda tider.

Rönnells olika grenar är en kulturkraft, förlaget har insett tidens behov av samtidshistoria. Gallerier som Karlssons kan genom idéer och tillfälligheter bli betydelsefulla och i boken ställs indirekt frågan om hur galleriernas historia dokumenteras som – ibland – blir en del av samtidens konsthistoria.

Stockholm 2013-06-12 © Niels Hebert


 


 

 

 


"Det glada 70-talet", 1971 © LG Lundberg


"Du skall inga andra lustar hava jämte mig", 1968 © LG Lundberg


"Miss S.Temple for president", 1968
© LG Lundberg


Rönnells Antikvariat | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com