www.omkonst.com:
Boknytt
Överblick över samtidskonsten i Östergötland

Boknytt: "Konstscen Östergötland", redaktör Christer Fällman, DIBB förlag, november 2015
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Konstscen Östergötland, 210 sidor, DIBB Förlag. ISBN 978-919 807 55 71 © HuskMitNavn, Passagen 2014

På över tvåhundra bildrika sidor, med initierade bakåtblickar och kvalificerade framtidsvyer, presenteras region Östergötlands samtida konstscen – med Linköping och Norrköping som de två centralorterna. Ett flertal av regionens mer inflytelserika konstnärer får komma till tals, endera i intervjuer eller i sammanfattande resonemang.

Det är inte lätt att finna någon mer lämplig person till att sammanfatta konstscenen i Östergötland än Christer Fällman. Som initiativtagare till Passagen Linköping Konsthall och chef för verksamheten från 1989 till 2013 är hans konstrelaterade överblick naturligtvis svårslagen. Att han dessutom varit aktiv betydligt längre än så i regionens kulturpolitiska verksamhet – exempelvis som en av de drivande i projektet Konsthall ALKA, som föregick Passagen – gör honom högst kvalificerad för uppdraget.

"Konstscen Östergötland" är bokens övergripande titel (DIBB förlag). Dispositionen är relevant i en självklar uppdelning av sammanfattande resonemang, kulturpolitisk historik och direkta nedslag i konstnärernas ateljéer. Christer Fällmans språk är rakt och lättillgängligt vilket gör det enkelt att följa med i alla turer och valser som en så aktiv kulturregion naturligtvis genomgått.

Christer Fällman får hjälp i sin analys och kritiska bakåtblickande av bland andra Bo Olls, konststrateg med betydande sakkunskap om regionen. Även Atte Öhrnell, konstutbildad och konstansvarig inom Östergötlands läns landsting ger sitt informativa bidrag till boken.
     Men också en del av regionens konstnärer kommer till tals, som Stefan Teleman, Stina Opitz och Olle Schmidt, för att nämna några.
     I en mer uppslagsliknade del presenteras ett drygt sextiotal mer eller mindre riksbekanta konstnärer – allt från Camilla Akraka över Thomas Edetun och Peter Freudenthal till Kicki Stenström och Peter Öhrnell.
    Att Norrköpingsfödda och på riksplanet mycket etablerade konstnärer som Cecilia Edefalk och Helene Billgren överhuvudtaget inte nämns i boken kan möjligen tyckas lite märkligt. Men förklaringen ligger förmodligen i Fällmans uttalade princip: "Jag fokuserar på ett urval av de – både unga och äldre – som finns med i det offentliga rummet med kvalitet och kontinuitet". Underförstått det regionala offentliga rummet, eftersom Edefalk och Billgren framför allt är verksamma på annan ort.

Boken är fullmatad med reproduktioner och har egentligen ingen tvingande kapitelkronologi. Man kan bläddra fram och tillbaka för att plötsligt göra djupdykningar i den mycket initierade texten. Till det kommer en modern layout som är lekfull eller närmast uppsluppen. Det är man inte bortskämd med i publikationer som rör sig inom den ofta prestigetyngda kultursfären.
    Christer Fällmans lättillgängliga och intressanta exposé över Östergötlands samtida konstliv är ett välkommet bidrag till den geografiskt sett relativt ojämnt dokumenterade svenska konstscenen. Här adderas ytterligare en välbehövlig pusselbit. 

Stockholm 2015-11-11 © Leif Mattsson


 


 

 

 


© Stina Opitz

Redaktör och skribent: Christer Fällman


© Thomas EkströmDIBB Förlag | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com