www.omkonst.com:
Från ljus till mörker
Vanna Bowles, "For the Greater Good"
Tilda Lovell, "Meet me in the shadows" - Galleri Thomassen, Göteborg, 11/3 – 2/4 2017
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
© Tilda Lovell Utställningsvy © Vanna Bowles
På Galleri Thomassen bygger Vanna Bowles och Tilda Lovell var sitt unikt universum. De samverkar och berikar varandra och bildar en fascinerande vandring från det starkt belysta ovan jord till det mörka dunkla under jord.

Vanna Bowles övergripande titel är For the Greater Good – för den goda sakens skull. Det är ett begrepp som uttrycker en avsikt att det som görs skall gagna mänsklighetens flertal. Verkligheten visar sig ofta vara något annat. Vanna Bowles verk uttrycker just osäkerheten om goda gärningar verkligen alltid är goda. I entrérummet möter oss Transcending Parrot, en papegoja av övernaturlig storlek. Den är tillverkad i papier-maché, vitmålad och sedan tecknad på med blyerts. Varje fjäderpenna är redovisad. Den är monumental till storleken och samtidigt tycks den ömtålig och skör. Tillsammans med skulpturen Mon Armoure används dessa också som dräkter av Bowles vid olika performance.
     På väggen bakom dessa hänger teckningar i blyets. Vita bord är uppställda i rummen och på dem ligger teckningar, objekt och skulpturer i papier-maché. I Table Parables skapar Bowles sina egna liknelser. Ovanför en teckning av ett sovande(?) barn ligger en död fågel. Därunder syns svartvita tredimensionella tulpaner med en krypande insekt. Varje bord en bildgåta att lösa. Exaktheten i teckningarna förstärker både styrkan och utsattheten. Med en nästan kusligt kirurgisk precision blottlägger Bowles ambivalensen i den mänskliga tillvaron.

© Tilda Lovell

Tilda Lovell
Från Vanna Bowles vita rum stiger man sedan ner i en dunkel underjord. Där möter man Tilda Lovells suggestiva installation – Meet me in the shadows. Hon utgår från ett offentligt verk för Göteborgs stad, som hon gjorde 2015. Hennes bronsskulptur Oraklet är placerad vid Kyrkogatan bakom Domkyrkan. Oraklet är en sittande kvinna sammansatt av fiskar, sjöstjärnor och snäckor. Associationerna går till Giuseppe Arcimboldo och hans målade porträtt, som komponerats av en mängd objekt, som frukter, grönsaker eller böcker.
     På Galleri Thomassen har Lovell byggt upp ett landskap runt Oraklet. Det är oklart om vi befinner oss ovan eller under vattenytan. Skulpturer och funna objekt på stränder runt om jorden figurerar som händelser i ett mörkt maritimt landskap. En pågående video där föremål från installationen deltar i en filmisk berättelse skapar bakgrund i rummet. Tillsammans formar allt en imaginär och surrealistisk skuggvärld.

Göteborg 2017-03-22 © Berit Jonsvik text/foto


 


 

 

 


© Vanna Bowles


© Vanna Bowles


Förvaltare © Tilda Lovell

 

 


Galleri Thomassen, Göteborg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com