www.omkonst.com:
En grästuva härbärgerar det okontrollerbara
"Under horisonten" - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 18/2 – 19/3 2017
Susanne Johansson, Johanna Karlsson & Petra Lindholm
Text: Silva Malmsten

skriv ut denna text

Installationsbild: Under Horisonten

Det vilar en undergångsstämning över utställningen Under horisonten, som visas på Galleri Magnus Karlsson. Titeln anspelar på geologiska processer där det i stratum lämnats fysiska spår av förödelse bortom vårt synfält. Konstnärerna Susanne Johansson, Petra Lindholm, och Johanna Karlsson har under en längre tid arbetat med tematiken där förhållandet till en exploaterad natur är den gemensamma nämnaren. Enligt utställningstexten är Under horisonten likaledes ett inlägg i klimatkrisdebatten och behandlar relationerna mellan människa och miljö.

I Susanne Johanssons målningar är koloriten blekbrunt grå: samtidigt tröstlös och vacker. Motiven är hämtade från tillsynes vardagliga strövtåg i naturen, där Johansson sakligt och kontemplativt visualiserar ödsliga landskap. I målningen Gömmor har hon skärskådat något som vid första anblicken ser ut som en grästuva, men visar sig vara en rotvälta. Ett mörkt hål bildar rum i rummet. Sedd bortom det yttersta skiktet framträder en orörd fyndplats. Det vardagliga blir i Johanssons målningar dunkelt och hotfullt. En grästuva härbärgerar det okontrollerbara.

The Silk Route, 2017, 69x94 cm © Petra Lindholm

I verket The Silk Route har Petra Lindholm subtilt modulerat fram en arketyp av ett bergslandskap i assemblageteknik, med lager på lager av skira transparenta textiler i pastellfärger. I överlappningarna anas knappt synliga skuggvarelser och mellan bergen bildas drömspår av nomadernas tröstlösa vandring.

Johanna Karlsson har under lång tid arbetat med den imiterade naturen, där studier av natur under lupp visualiserats i minutiösa teckningar och organiska skulpturer. I Under horisonten har mikrodetaljer av naturelement uppförstorats till kolossalformat. I den gråvita skulpturen Kropp II är frånvaron av natur påtaglig, som förmodad konsekvens av en mänsklig civilisation. I verket förnimmer jag kvarglömda fragment av kannelerade kolonner. På plats är de diffusa ruinabstraktionerna närmast sublima och i de grå lämningarna anas en skrämmande nemesis.

Huruvida konstverken på utställningen direkt relaterar till planetens rådande klimatkris kan givetvis diskuteras. Men, hur som helst, den dystopiska känslan i verken etsar sig fast.

Stockholm 2017-03-08 © Silva Malmsten


 


 

 

 


Gömmor, 2016, 42x40cm © Susanne Johansson


Central, 2015, h 52 cm © Johanna Karlsson


Kropp II, 2016, h 140 cm © Johanna Karlsson


Galleri Magnus Karlsson, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com