www.omkonst.se:
Minimalistisk interferens och memes
Juri Markkula, Secular Light, Marcus Mårtenson, The Absence of Secrets – Galleri Thomassen, Göteborg, 12/2–6/3 2022
Text: Marcus Appelberg

skriv ut denna text
© Juri Markkula, Foto: David Eng
(Klicka på bilden för hög upplösning)
© Juri Markkula, Foto: David Eng
(Klicka på bilden för hög upplösning)

I Juri Markkulas utställning Secular Light glänser de minimalistiska verken med en sorts dov kitsch. En 3D-utskriven kopia av dopfunten från Etelhem kyrka på Gotland tar upp entrérummet. Ornamentiken innehåller tidig kristen bildkult blandad med viktingatida konstelement, en brytpunkt i övergången mellan trosuppfattningar. Även de till synes helt abstrakta verk som presenteras tar sin utgångspunkt i kyrkan, men titeln på utställningen pekar mot att det inte handlar om tro. 
     Här finns två typer av verk med samma förföriska yta, ett slags måleriskt objekt av polyuretan och verk i upplaga på papper. Gemensamt är ytan av interferenspigment som gör att färgen skiftar beroende på ljusriktning, vilket inbjuder till en dans runt objekten för att fånga alla nyanser. Galleristen beskriver verken på papper som målningar, varje målning är ett original men finns i en upplaga på fem. 

I galleriets inre rum presenteras tre svartvita fotografier av katedralen i Rouen, betitlade Monet Studio View I-III. Markkula målade på 90-talet kopior av Monets målningar av katedralen i Rouen och betraktar man dessa målningar så kan man skönja samma tonalitet i verken som presenteras här. Verken blir på så vis en abstraktion av katedralmålningarna, och med utställningstiteln i åtanke tycks ljuset vara i fokus för konstnären. Enligt utställningstexten av Magnus Bons försöker han göra objekten till enbart rymd, till gränslös materia. Monet avbildade katedralen från sitt ateljéfönster under dygnets olika timmar, också Markkula söker återskapa ljuset i målningarna. Skiftningarna är små men bidrar till konsekvens och fokus.  
     Interferenspigmentet skapar en förförisk skimrande yta av pärlemor över verken. Utan kopplingen till katedralen i Rouen skulle bilderna uppfattas som ganska innehållslösa, och reduceras till en slags kitschig yta – som att titta på en fläck olja på gatan. Kopplingen till en av konsthistoriens centrala figurer skänker dock viss tyngd åt verken. 

© Marcus Mårtenson, Foto: David Eng (Klicka på bilden för hög upplösning)

I nedre delen av galleriet är tonen en helt annan. Här visar Marcus Mårtenson ett flöde av pastellmålningar refererande sociala medier, memes, hashtags och konspirationsteorier. Simpla exklamationer blandas med bilder som drar åt det illustrativa.
     Det handlar om hur sociala medier styr våra liv och bilden vi förmedlar av oss själva på internet. Så trots de diametralt motsatta uttrycken finns i båda utställningarna ett sökande efter jaget, vare sig det är i relation till sociala medier eller konsthistorien. 

Göteborg 2022-02-21 © Marcus Appelberg


 


 

 

 


© Juri Markkula, Foto: David Eng


© Juri Markkula, Foto: David Eng


© Marcus Mårtenson, Foto: David Eng


Galleri Thomassen, Göteborg | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com