www.omkonst.com:
Lannér träffar mitt i prick
Kommande utställning på Thielska galleriet hösten 2003
Text: Susanna Slöör


"Jan", vinyl på duk © Hans Lannér

Hösten år 2000 visade Hans Lannér inledningen till bildsviten ”Hus och namn” på Galleri Ahlner i Stockholm. Den utställningen följdes av en turné med start på Borås konstmuseum i oktober 2000, vidare till Kalmar konstmuseum och kom slutligen till Sundsvalls museum, kulturmagasinet, i april 2001.

Hans Lannérs märkliga målningar fortsätter att vara påtagligt levande för mig. När jag bläddrar i katalogen återkommer minnen och funderingar med full styrka. Lika omedelbara och fräscha som när jag först såg bilderna och de fortsätter att växa i intensitet.
Där står att konstnären återvänder till sin barndoms landskap för att måla. Han citeras: ”Till Viskadalen, denna remsa av ljus och liv i den mörka granskogen. Kyrkor och korvkiosker, bensinstationer och bygdegårdar och hus och platser. Rydboholm, Viskafors, Sundholmen, Horred, Veddige. Ja, följer man bara ån kommer man till havet till det stora ljuset.”

Målningarna av hus, platser och utsikter heter Gary”, ”Astrid”, ”Evert”, ”Jan”, ”Anna”, ”Svea och Gustaf”, ”Olle” eller ”Kenneth”. Namnen skänker innehållet en stark personlighet och integritet. Hans Lannérs bilder uppmuntrar till funderingar kring platser och människor och resor i minnet. Den öppna form han använder i sitt bildspråk medför att dessa betraktelser blir högst personliga. Det är en styrka. Han ger oss individuella nycklar att sätta i låset till de dörrar som väcker våra associationer och känslor inför samtiden, närhistorien eller egna upplevelser till liv.

Samtidigt är de lysande exempel på ett måleri av en målare som behärskar sitt uttrycksmedel tillfullo. Lannér visar en lekande lätt förmåga att blanda de mjukt svepande målade ytorna med tydliga accenter i form av antydda fönster, en stupränna, ett murfragment. Det verkar som om han fångar sina minnesbilder momentant mitt under arbetet på duken, genom att göra penselskriften mer betonad på sina ställen och lämna andra ytor ifred. Det ger en behaglig rytm i bilderna. Han varierar händelser och lugn på ett mycket känsligt sätt. Det visar sig inte minst i målningen ”Hans-Olof”.


"Hans-Olof", vinyl på duk © Hans Lannér

Vid ett första ögonkast uppfångar jag tydligt föremålen i fönstret och vet namnet på platsen. Kanske är det en interiör från en rastplats eller snabbmatsställe längs riksvägen.
Men när jag studerar bilden närmare upplöses motivet för mina ögon och blir alltmer abstraherat. Den blir till någon slags allmän form för att minnas platser av liknande slag. Det här fenomenet möter jag i nästan varje bild. Till och med huset i en målning som ”Jan” försvinner mitt framför mina ögon och blir till penselskrift.

Fördelen är att man inte låser sig för en läsning av bilden. Det figurativa innehållet tar inte överhanden utan används mer som en krydda, vars doft lockar nästintill omedvetna, intuitiva förnimmelser till liv. Enkelheten i skildringen i en målning som ”Olle” är ett suveränt exempel. Beundransvärd är också Lannérs förmåga att utnyttja och variera opacitet och transparens över hela bildytan. Han skapar en ömsom skir, ömsom kraftfull stämning som ger bilden dess spel mellan materia och icke-materia. Innehåll och icke-innehåll.

Det krävs ett självförtroende och mod att måla som Lannér gör. Penseldraget måste vara perfekt avvägt vid första påstrykningen. Konstnären arbetar, enligt katalogen, i vinyl, ett medium som sämre än många andra tål omtagningar utan att tappa i lyskraft. Den snabba torktiden underlättar däremot för honom att teckna ner sina infall mer direkt på duken än vad oljan vanligtvis tillåter. Det handlar om medier med olika temperament.
Han blandar skickligt målarvanan och den tydliga avsikten med förmågan att utnyttja slumpen och tillfälligheterna som uppstår under resans gång. I de bästa målningarna ser man en målare som klarat motsvarigheten till ett rent trestruket höga C, som hoppat över två och tie, eller satt alla skotten i bull’s eye. Han träffar mitt i prick.

Stockholm 2002-09-17 © Susanna Slöör


Kort om Hans Lannér: Född 1947 i Skene, verksam i Stockholm.
Hösten 2003 ställer Hans Lannér ut på Thielska galleriet i Stockholm.

Se fler bilder av Hans Lannér

Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text