www.omkonst.com:
Skenvärldens speglingar
Arne Frifarare, Galleri Kavaletten, Stockholm 4/9 - 28/9 2004
Text: Leif Mattsson

Huskroppar som personliggjorda individer i ett undflyende drömscenario fyller för närvarande Galleri Kavaletten. Arne Frifarare återkommer med ytterligare bilder från sin befolkade fantasi.


"På klippan" olja © Arne Frifarare

Det drabbar oss alla – stunder när skenvärlden plötsligt bytt plats med sinnevärlden och vårt medvetande för ett ögonblick svävar i ett tillstånd mellan vakendröm och verklighet. För barn verkar denna mellanform av medvetande fullkomligt naturlig. I vuxenvärlden däremot finns en långt större skepsis mot svårdefinierade känslovärldar. De beskrivs ofta som improduktiva och privata. Och ändå är det kanske där fantasin hämtar sin huvudsakliga näring.

I denna värld mellan barnets lek och den vuxnes hågkomster bygger Arne Frifarare sin privata sfär. Hans målningar glimtar till av leksaksvärldens eufori. Riddarborgar, torn och kyrkor befolkas med små soldater och figuriner, vars skala förblir osäker. Är det verkligen leksaker eller är det realistiska scenarier sedda på stort avstånd? Fantasteriet fullföljs med en perspektivbeskrivning som hämtats från gotisk konst och kyrkomåleri; hus och murar verkar större längre bort, för att krympa när de är helt nära. Helt konsekvent är dock inte Frifarare med detta. Han använder snarast perspektivförskjutningarna som ett sätt att förtäta bilderna med skevhet, så att avståndet till en reell värld tydliggörs.

Till skillnad mot Arne Frifarares tidigare beskrivningar av monolitiska huskroppar låter han dem nu ackompanjeras av rekvisita som ställer dem i ett symboliskt kontrastförhållande till sin omgivning. Tecken för en ekumenisk värld som kyrkor och kors infogas, men är i sin beskrivning så förenklade att de tycks närma sig ett abstrakt måleri. Samtidigt är det naiva inslaget påtagligt, vilket ger bilderna en hög grad av visuell mjukhet. Detta tillsammans med en starkt subjektiv ljusbeskrivning skapar en närmast metafysisk stämning, utan att fyllas av tung symbolik. Det är med de ställföreträdande tecknens spröda men exakta beskrivningar Frifarare för sina målningar i hamn.

Stockholm 2004-09-09 © Leif Mattsson


Länk till Galleri Kavaletten | Tillbaka till startsidan för omkonst

skriv ut denna text