www.omkonst.com:
Att ljuda fram bilden
Per Gustafsson på Galleri Hjärnstorm 17/1– 22/2 2004
Text: Susanna Slöör

Per Gustafsson presenterar ”Arbeten på papper” på Galleri Hjärnstorm. Totalt visas ett knappt femtiotal små skissartade verk utförda i tempera och akvarell.


"Alfabet" tempera, 14 X 20,7 cm © Per Gustafsson.
Foto ur katalogen "Arbeten på papper"

Vad skulle hända om man lyckades frysa och störa hjärnans virvlande framfart under arbetet med att fylla ord i tankarna eller klä dessa i bilder? Per Gustafsson verkar ha kommit processen på spåren under arbetet med sina spontant framställda pappersarbeten. Han har lyckats frigöra sig från de krav man vanligtvis ställer på tankarnas meningsfullhet. Istället fångas bruset av de fragmenterade betydelser som ständigt strömmar inom oss. En form, en färg eller ett tecken på pappret verkar inleda processen. Den genererar sedan en växelverkande ström av orelaterade associationer som översätts och landar på pappret. Händelserna är mer eller mindre lätta att tolka och resultatet påminner om barnet som ”ljudar” under sina första trevande läsövningar, med dess uppenbara problem att förstå vad fortsättningen på de inledande stavelserna kan tänkas leda till. Emellanåt tänds insiktens ljus i ögat då ljuden helt plötsligt bildar ett igenkännbart begrepp. Ibland slinter tungan fel över bokstäverna och skapar en förvirrad ordsallad som "Nämen näpet näver" .

Per Gustafsson staplar ord, bokstäver, symboler och mer eller mindre hela delar av landskap och ting och oting på varandra i bilderna. 12345678 står det präntat i den blå himlen och ABCDEFGH står plitat på marken. Ett litet trolskt skogslandskap har fått ett stort löv klistrat över sig där det står ”nej”. Ett annat har fått en effektfull avslutning med sina vita färgplumpar. Prickarna kommer igen i ett tredje, nu fyllda med siffror och bokstäver. Titlarna tar upp händelserna i bilderna och formas till oavslutade innebörder. Tillsammans väcker serien intresset för hur vi egentligen fyller våra begrepp och tankar med mening. Ser vi i ord och finns betydelserna där permanent kopplade till de tecken som bildar våra begrepp inom oss? Hur verkar symboler, tecken och unika bildfragment för förståelsen av livet inom och utom oss (och inte minst mellan oss)? Per Gustafssons bilder leker och blandar det privata med det gemensamma som våra fattningsgåvor förmår att dela. Allt utfört med som det tycks en ansträngningslös känsla för bildkomposition.

Stockholm 2004-01-19 © Susanna Slöör


Kort om Per Gustafsson: Född 1970 i Arvika. Bor och arbetar i Malmö. Malmö Konstskola Forum 1991-95, Konsthögskolan i Malmö 1995-96. Senaste separatutställningar: Skånes Konstförening, Malmö 2002 - Svenska ambassaden i Washington DC 2000 - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm 1997, 2000.

Länk till Galleri Hjärnstorm

Tillbaka till startsidan för omkonst

 

skriv ut denna text