www.omkonst.com:
Vandring som pågår
Roger Hansson på ALP galleri Peter Bergman 29/9 – 23/10 2004
Text: Susanna Slöör

"Istället för en plats är samsara en process med en tendens att vilja fortsätta att skapa världar, som vi sedan förflyttar oss till. Så snart en värld störtar ihop, skapar du en annan och far dit." (Thanissaro Bhikku)

skriv ut denna text

Roger Hanssons figurer vandrar runt i bubbelformade världar. Några delar gemenskapen andra lever en ensamhetens monadtillvaro* där den delade men parallellt förprogrammerade upplevelsen i Leibniz tappning långt ifrån känns självklar. Man skulle också precis som konstnären antyder i sin titel till utställningen kunna kalla det för en nomadtillvaro. "Samsara" betyder enligt buddhistisk tradition en "vandring som pågår". Monader som nomader färdas i livets och återfödelsens sinistert skapande hjul. Roger Hansson driver, likt Voltaire i romanen Candide, med filosofen Leibniz uttryck att vi lever i den bästa av världar.

Hans små ofta uniformsförsedda figurer för tankarna till barnkammarens hyllningar av den goda framstegs- och förnuftsivrande västerlänningen som slåss för sina hjältemodiga och riktiga ideal. Mina tankar går till mannen med den gula hatten i "Nicke Nyfiken" och även till den tecknade TV-favoriten från 1970-talet: Rickard Rättrådig vid den kanadensiska gränspolisen. Roger Hansson balanserar skickligt mellan att ge uttryck för en naiv men lyckligt utvecklingsvänlig tro på det goda och, för att återknyta till de buddhistiska tankarna kring samsara, den "ondskans" kreativa spiral eller ekorrhjul som snuvar människan på sin högsta form av lycka. Här möts en 1800-talets idévärld, den som för många generationer varit den mest verksamma i barnkammaren, med betydligt mer "vuxet" pessimistiska tankegångar från senare tider. En tankevärldarnas smärtsamma kollision som de flesta av oss drabbas av vid olika tidpunkter i livet.

Roger Hanssons konstnärskap och aktuella debututställning är ett litet bevis för att rättvisan emellanåt är rättrådig. Hans måleri och skulpturer utstrålar idag precis som för snart tio år sedan, samma bekymmerslöst och rakryggat skruvade humor, samma empati och insiktsfulla integritet som det gjorde senast jag såg verk av honom i atéljen i den där nedlagda rakbladsfabriken Matador vid Nissans strand.

Stockholm 2004-10-05 © Susanna Slöör

*monaden är en minsta odelbar enhet. Ingen monad är den andra lik. Den är kropp och själ samtidigt, men saknar fönster mot yttervärlden. Var och en är sin värld utan växelverkan. Istället präglade och styrda av en förutbestämd harmoni. Fritt ur "Filosofins historia" av Svante Nordin (Lund, 1995).


 


 

 

 


"Ryttare med gul flagga och tubaspelare"
© Roger Hansson


"Tre figurer och bubblor " © Roger Hansson

Kort om Roger Hansson: Född 1967 i Hishult. Bosatt och verksam i Stockholm. Konstfack 1997-2002.

ALP galleri Peter Bergman | Omkonst startsida