www.omkonst.com:
Målningens autonomi
Maria Hall, Mia Sundberg Galleri, 10/11 - 17/12 2005
Text: Leif Mattsson

"Ty endast vår tro på vissa tings självständiga existens kan förläna dem en själ som de sedan behåller och som utvecklas vidare i vårt inre." (Marcel Proust)

skriv ut denna text
     

Mellan ögats första möte med en bild och uttydningen av den ligger ett massivt autonomt hjärnarbete, ett bearbetande och värderande av bildens strukturella nivåer, och en bedömning av dess tekniska beskaffenhet som textur och färg. Om man tänker sig att man kunde hejda hjärnans tolkningsarbete just i ögonblicket innan den helt "begripit" vad ögonen sett, skulle man kanske kunna upptäcka de intressanta mellannivåer där bilden ännu inte fått någon förgrovande klassificering.
     Jag inbillar mig att Maria Hall, med sina kraftigt texturerade målningar av himlar vill få betraktaren att hejda sitt alltför entydiga tolkningsarbete och istället utforska de nivåer i bilden, känlomässiga och strukturella, som befinner sig mellan de mer lättbeskrivna tillstånden. På så sätt skulle målningarna tjänstgöra som membran för olika känslostämningar, och samtidigt genom den grovt framträdande texturen skapa en känsla av självständig materialitet.

Vid ett samtal med skulptören Liss Eriksson på nittiotalet beskrev han sitt mödosamma arbete att hindra ljuset från att "rinna av" den stora La Mano-skulpturen i Stockholm. Han redogjorde utförligt för hur han stoppade detta "rinnande" genom att hugga facetter i ytskiktet på skulpturen, så att ljuset bröts på det avsedda sättet.
     Något liknande har Maria Hall åstadkommit i de tre stora himmelsmålningarna. Grovt frammejslade är de vita och grå molnformationerna; ytan vibrerar av tydliga penseldrag som verkningsfullt hejdar ljusets "rinnande". Effekten är både förvånande och självklar. Just så kan en himmel skildras, så kroppslig och samtidigt så transparent och immateriell.
     I motsats till de stora målningarna är de små trädgårdsbilderna med sina kala trädstammar ett slags tittskåp där skalan byggts in i bilderna. Deras litenhet beror delvis på att de är avmålade modeller, men som beskrivningar av träd sedda på ett stort avstånd blir de än mer intressanta. Dessutom har i flera fall det innehållsliga krympts till endast en del av målningen, som för att ytterligare betona autonomin i förhållande till verklighetens trädgård.

Stockholm 2005-11-18 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Sånär III" olja på duk, 120x150 cm, 2005 © Maria Hall


Detaljer av "Sånär III" © Maria Hall


"Trädgård" olja på pannå, 22x27 cm, 2005 © Maria Hall

   
Mia Sundberg Galleri | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: