www.omkonst.com:
Händelser i periferin
Hans Lannér, "Parke Lenin", Galleri Engström, 3/12 - 21/12 2005
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
     

Efter en studieresa till Kuba har Hans Lannérs bilder fyllts av ett delvis nytt ljus. Borta är de ömsint skildrade husen, som närmast blivit ett lannérskt signum. I deras ställe har mellanrummet och den omslutande atmosfären fått en huvudroll. Genom denna kompositionella omfördelning och genom avsaknaden av självklara formcentrum uppstår överraskande förskjutningar. Ett staket, en lyktstolpe eller en blomsterrabatt ges nu det bärande ansvaret i bildberättandet, istället för som tidigare de monolitiska huskropparna.

"Parke Lenin" är utställningens undertitel, syftande på det nu nedlagda nöjesfältet som Sovjetunionen en gång lät bygga på Kuba. Någon direkt skildring av detta nöjesfält är det dock inte fråga om. Däremot dyker den kubanska boulevarden upp, som en gång i tiden var pulsådern i det nöjeslystna Havanna. I sin övergivna tomhet skildras den här med samma inkännande följsamhet som tidigare den svenska landsbygdens hus.
     Denna gång har målningarna också formats av intrycken från flagnad färg, rostfläckar och ett i största allmänhet slitet Kuba. Således en utmärkt förutsättning för den med förmågan att se den skönhet som det blinda vardagsögat inte uppfattar.

Detta intresse för den perifera händelsen, den som få tidigare noterat, är genomgående hos Lannér. I de nya målningarna är visserligen fokus förflyttat, men ändå är viljan att skildra det "icke tidigare sedda" återkommande. Det som delvis skiljer från husmålningarna är det allomslutande gråljuset som här fått friare spelrum, när scenen tömts på sin mest centrala figuration.
    Sällsynt i dagens måleri är denna färgmättade gråskala, framkallad i Lannérs fall av svepande penseldrag med gessoblandad akrylfärg. Här får de optiskt gråa färghinnorna skapa en tonbotten för det myller av händelser som akvarellpennorna sedan sätts att skildra - ett mycket givande arbetssätt som ger utrymme för både en koloristisk enhetlighet och ett intressant berättarflöde.

Stockholm 2005-12-08 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Från utställningen "Parke Lenin" © Hans Lannér


Från utställningen "Parke Lenin" © Hans Lannér


Från utställningen "Parke Lenin" © Hans Lannér

   
Galleri Engström | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: