www.omkonst.com:
Funny Games
Martin Mannig på ALP galleri Peter Bergman 17/11 – 17/12 2005
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
     

Vad händer inom konsten och hur utvecklas ett uttryck som måleri utanför Sveriges gränser? Inte så lätt att besvara om man skall bilda sig en uppfattning utifrån Stockholmshorisonten med hjälp av bevakningen i svenska medier. Det är även få gallerister eller institutioner som tar sig an uppdraget att introducera aktuella utländska målare för en svensk publik. Särskilt saknas utställningar med de under senare år större tongivande konstnärskapen - de som lagt grunden till exempelvis den aktuella manifestationen av måleriet på Saatchi Gallery i London. Luc Tuymans passerade som närmast förbi Helsingfors för något år sedan.      Till undantagen hör just nu Moderna Museet som visar filmaren och målaren Sarah Morris under temat den 1:a på Moderna. Knäpper+Baumgarten visade till nyligen måleri av belgaren Jan de Vliegher. På ALP galleri Peter Bergman kan man nu se en utställning med tysken Martin Mannig (f.1974) från Dresden. "Funny games" är titeln som måleri och teckningar samlas under.

Att det ändå utan synbara kopplingar uppstår någon form av synkronicitet, dvs samtidighet, i intressen och uttryck, torde dock vara ett bekant fenomen inom många områden, så även inom konsten. (Konstnärer reser dessutom och fostras av internationella konsttidningar och kataloger.) Hos Mannig känner man igen lusten hos många svenska målare för det lite skruvade berättandet och lånen från barnkammaren, sagornas, seriernas, filmernas och spelens värld.
     I Mannigs fall kombineras ett lite tafatt inkännande tecknande med det distinkta intränade snabba handlaget hos en graffititecknare eller driven illustratör. I målningen Samurai blandar Mannig "högt" (konstskolsmässigt utvecklad känsla för färg och valör) med "lågt" (den glade amatörens tondöva frossande i färglådan) på ett sätt som skapar en unken men paradoxalt uppiggande stämning i bilden. Star Wars-figurens krampaktigt målade huvudgarnityr har parats ihop med en smurfliknande kropp på ett sätt som ligger nära klottret.
     Allra bäst till sin rätt kommer Mannig i teckningarna. Om hans måleri kan återkopplas till rader av svenska målare med Dick Bengtsson som en av förebilderna, så påminner dessa om Karin Wikströms figurativa fantasterier.

Stockholm 2005-11-24 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Samurai" © Martin Manning


"Rock & Roll" © Martin Manning

   
ALP galleri Peter Bergman | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: