www.omkonst.com:
Seendets långsamma erövring
Michael Söderlundh på Galleri öst, Konstakademien 15/1 – 13/2 2005
"Nermålad horisont: En bok om Michael Söderlundhs bilder" med texter av Torsten Ekbom,
Bengt Emil Johnson och konstnären själv. (Atlantis, 2005)
Text: Susanna Slöör

"Som målare tror man gärna själv att det som man haft ett halvt liv på sig att formulera, nu kunde ses klarare. Istället har det blivit svårare."
(Michael Söderlundh, ur Nermålad horisont)

skriv ut denna text

Citatet av Michael Söderlundh (f.1942) bör nog inte tolkas alltför misantropiskt. Konstnären visar på Galleri öst ett måleri som är underfundigt, nyfiket och berättarlystet. Tron och förväntan på bildens förmedlande förmåga tycks obruten om man ser till den konstnärliga utvecklingen som den beskrivs i en nyutkommen bok om konstnärskapet. Torsten Ekbom beskriver i boken hotet och den annalkande faran som ett återkommande tema hos konstnären. Ett passande tema, då måleriet och den statiska bilden lämpar sig synnerligen väl för att uttrycka evigt ambivalenta tillstånd där handlingarna aldrig verkställs eller kan avvärjas och där symboliken aldrig kan ges en slutgiltig tolkning. Detta sistnämnda fenomen använder sig Söderlundh återkommande av.

Kanske ska man tolka Michael Söderlundhs tankar om "seendets långsamma erövring" utifrån det faktum att man aldrig når fram till ett slutgiltigt resultat. Nya horisonter avslöjas och avgrunder öppnar sig i takt med att kunskapen om seendets inre och yttre utsträckning växer. Söderlundh kombinerar och låter medvetet olika bildberättande nivåer skapa sammansättningar som vore svåra att förutse på förhand. Färg- och formkompositoriska element flätas samman med symboler och bildreferenser hämtade från tidningsfotografiet, skyltar, byggnader och äldre måleri. I målningen "I Cézannes badkar" sticker den badandes huvud upp i nedre kanten. Synlinjer är tecknade som fäster ögonen vid konen, klotet och kvadraten – en hälsning till en av seendets kompromisslöst sökande pionjärer. I bakgrundens sandstormspinade landskap tornar den stora moskén i Samarra upp sig.

I Michael Söderlundhs fall handlar den långsamma erövringen också om den tid han ägnar sina målningar. Han beskriver hur han vakar fram dem, genom att noggrant lyssna till varje ny klang och betydelse som fogas till målningen. Det verkar som om den tiden behövs för att målningen ska förrycka den inledande berättelsen och skapa de nya avgrunder som målaren intuitivt och obevekligt söker efter.

Stockholm 2005-01-20 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"I Cézannes badkar" © Michael Söderlundh


"Vädersolslandskap" © Michael Söderlundh

Konstakademien | Omkonsts startsida