www.omkonst.com:
En vändpunkt i vardande
Intervju med Andreas Ribbung, producent för projektet "Vardande" på Candyland, januari 2005
Text: Susanna Slöör

Under rubriken "Vardande" presenterar utställningsproducenten Andreas Ribbung konstnärskolleger som får möjlighet att lämna ett avtryck på konstscenen i Stockholm. Utställningarna äger rum på det konstnärsdrivna galleriet Candyland på Södermalm.

skriv ut denna text

Vi tre tillfällen under våren visas kortare utställningar med tre konstnärskap åt gången. I den första omgången nu i januari 2005 deltog Marie Dahlstrand, Henrik Olsson och Anna Svensson.
- Jag försöker hitta konstnärer som jag inte redan känner till och inte välja de som jag först kommer att tänka på, säger Andreas Ribbung.
För projektets räkning har han samlat in och sökt efter utställare i elevkataloger från konsthögskolorna i Norden från 1998 och fem år framåt. Katalogerna kommer att finnas tillgängliga i Konstakademiens bibliotek framöver.

Idén till utställningsformen väcktes av att det är många konstnärer som hört av sig till galleriet och visat intresse för att ställa ut. Han betonar dock att det är uppgiften att själv aktivt leta upp konstnärer, som främst intresserar honom. Istället för att skapa separatutställningar med var och en, får konstnärerna genom "Vardande" en möjlighet att lämna ett mer varaktigt visitkort.
- Jag tror att det faktiskt kan vara bättre för dem att ingå i en serie presentationsutställningar än att ställa ut separat på Candyland, fortsätter Andreas Ribbung.
Efter utställningens slut fortsätter Candyland att visa en dokumentation på hemsidan och i galleriets fönster.

Exponeringen kan möjligen ge andra utställningskontakter och uppdrag. Inte minst hoppas Ribbung kunna bidra till att konstnärer som saknar anknytning till Stockholm får en chans att etablera sig.
- Titeln "Vardande" behöver inte tolkas som om det handlar om konstnärer i vardande. Ordet vardande står för nutid (samtid) och betyder egentligen vändande, kanske en vändpunkt för någon av dem, säger Andreas Ribbung.
Nästa utställningsomgång av Vardande inleds den 18 mars. Då kommer det troligen visas fotografi och måleri. Innan dess hinner Candyland bland annat fira ettårsjubileum med en performancekväll fredagen den 28/1 från klockan 20:00.
 

Stockholm 2005-01-27 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Andreas Ribbung vid verk av Anna Svensson och
Marie Dahlstrand
Candyland | Omkonsts startsida