www.omkonst.com:
I linsen
Thomas Zornat, Galleri Argo, 29/10-20/11 2005
Text: Susanna Slöör

Thomas Zornat ringar in sina motiv likt fotografen med sin sökare och låter måleriet snoka runt i den fotografiska förlagan. Avtryckarfingret sänker han inför pausen, mellanrummet eller flödet av skeenden som den händelseinriktade skildraren oftast skulle bortse ifrån.


skriv ut denna text

En lokalreporter skriver, fotograferar och förväntas tydligt beskriva händelser ur verkligheten i ord och bild. En dag går man med jaktlaget på älgjakten, rapporterar från dagis, besöker orgelläktaren i traktens nyrenoverade kyrka, för att avsluta med en presskonferens om kommunens mest brännande fråga. I verkligheten är knappast någon händelse särskilt lätt att se början eller slutet på. Där pågår istället ett ständigt flöde av tillsynes ovidkommande scener: flickan som tar ett snubblande skutt med sitt hopprep, jakttornet som ensamt tronar vid kanten av en äng, det uppbrutna föreningsmötet i form av oordnat utdragna stolar och skarvade bord, eller pressfotografen som testar kameravinklar vid det mikrofonförsedda podiet.
     Zornats bildvärld skickar mig på en reportageresa inte långt härifrån, men där jag likt ett medföljande barn står oförstående inför den vuxnes tids- och rumsuppfattning. Blickens långa väntan för till det ovidkommande. En rörelse som hastigt dyker upp eller rytmen hos de fixerade ryggtavlorna som guppar framför en. Skeenden som skickar tankarna på äventyr av skäl som inte kan knytas till ett utanförstående innehåll.

Men endast motivvalet, lite vid sidan av nyhetsstoffet och händelserna, är inte nog. Zornat mejslar med färgens hjälp fram en struktur som skiljer bilden från motivet och, genom den troligen ytterst långsamma behandlingen, förhöjer den över verklighetsanspråken. Processen förenklar och understryker en skapande rytm i bilden. Ett lövverk blir på ett märkligt sätt mer organiskt i sin stilisering. Det ser först ut som om motivet sköljts med en dekorfärg, som rött, blått eller grönt, justerat för ljus och mörker. Färgackordet är dock i sin enkelhet sofistikerat. Registret av noggrant valda mellantoner, och deras inbördes värme och kyla, skapar ett liv som varken kameran, bildbearbetningen eller tryckmetoden fullt ut skulle mäkta med. Det krävs något mer än att fåfängt följa ett fotografi för att återskapa en bild för att det ska bli ett intressant måleri, vilket Zornat är väl medveten om.

Stockholm 2005-11-05 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"7 april" olja på pannå, 36x55 cm © Thomas Zornat


"Lise och Sigrid" olja på pannå, 40x59 © Thomas Zornat


"24 juni" olja på pannå, 59x87 cm © Thomas Zornat

   
Galleri Argo | Thomas Zornats hemsida | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: