www.omkonst.com:
Boknytt november 2006
Peder Duke, "Mitt hemliga språk", Bokförlaget Atlantis
Ulf Rollof, "Sövd", Bokförlaget Atlantis

Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

Peder Duke, "Mitt hemliga språk", Atlantis

Peder Duke gick bort år 2003, kvarlämnande en större kollektion målningar. Det är bland annat ur denna som Bokförlaget Atlantis samlat ett urval verk under titeln "Mitt hemliga språk". Boken är i första hand ett minnesverk över ett konstnärskap, och delvis också en nyckel till Dukes slutna och många gånger svårdechiffrerade bildvärld.
      Peder Duke placeras ofta in bland konstruktivisterna vilket kan sägas vara riktigt, men han visade också, framför allt under de sista åren, prov på ett sökande bortanför den mer programmatiska konstruktivismen. Formerna övergick då successivt från det linjära till det organiska, och även ljuset fick en långt friare beskrivning. Intresset för interfererande strukturer och övelappande bildrum var dock något som alltid var lika levande för Duke. Han var i första hand en bildbyggare, och med tiden allt mer poetiskt syftande.
      Under hösten 2006 (18/11-17/12) pågår även en minnesutställning över Peder Duke på Konstakademien, Galleri Öst. Där visas ett representativt urval av verk från olika perioder i konstnärskapet, med betoning på de senare åren.

Ulf Rollof, "Sövd", Atlantis

Titeln till boken om Ulf Rollofs senaste arbeten, "Sövd", anspelar förmodligen på den skada han ådrog sig i samband med en operation får några år sedan. Rollof har sedan dess haft svårt att arbeta på grund av ständiga smärtor, så de verk som presenteras här är således ett tecken för en viljans seger över det omöjliga. Under det senaste året har hans hälsa dock förbättrats och den nu utgivna boken bär snarast spår av en framåtblickande tillförsikt.
      Ulf Rollof involverar den privata sfären i sitt konstnärskap, men alltid utifrån tydligt allmänmänskliga aspekter. Det går utmärkt att se de olika verken som byggstenar i ett och samma totalkonstverk, vilket sammantaget definierar Rollofs tematik. Ofta handlar det om de "stora frågorna", om döden, smärtan, saknaden och utsattheten. Men den därmed hotande patetiken hålls förtjänstfullt på avstånd med en välbalanserad konstnärlig distansering. I boken "Sövd" är det begripligt att uttrycken för livets kraftfullhet delvis fått stå tillbaka. Men återkommande är ändå insikten om människans ytterlighetspositioner som de, ironiskt nog, mer fruktbara tillstånden för den konstnärliga verksamheten att ösa ur.

Stockholm 2006-11-30 © Leif Mattsson


 


 

 

 


Peder Duke, "Mitt hemliga språk"

 


Ulf Rollof, "Sövd, 2004-06"


   
Bokförlaget Atlantis | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):  
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: