www.omkonst.com:
Ordens fängslande ornamentik
Thomas Broomé, Galleri Magnus Karlsson, 9/11 – 17/12 2006   
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Thomas Broomés utställning LOW_RES/HIGH_RES består av teckningsserien Modernmantra, ett datorverk samt två skulpturer i olika ”upplösning”. Den kostymklädda mannen i LOW_RES_MAN är uppbyggd av klossar i plexiglas som bemålats och sedan upplysts inifrån. Figuren ser ut att ha tagit steget ut ur dataspelsvärlden i kraftigt pixelerad form. I verket LOOKING är kvinnan med bart underliv nedskalad till dockstorlek men fint framsmekt ur polymerleran och bemålad med omsorgen hos en liten prydnadstatyett. Om verken  representerar den ”lilla världen” och den ”stora världen”, må vara osagt. Leken med datorvärldens högnivå- och lågnivåspråk i olika upplösning riskerar i den här sammanställningen att bli väl banal. En intressantare ingång till utställningen är teckningarna där orden förlorat sin vanligen betecknande roll, och de ingående tecknen istället blir både ornamentala och formbeskrivande. Broomé har som förlagor använt sig av luxuösa interiörer från mäklarnas hemsidor på Internet. 

Varje föremål, möbel, och rumsbeskrivning byggs upp av orden som i vanliga fall representerar dem. Rollskiftet från betydelse till gestalt gör både tinget och språket vagt och för ut blicken i ett delvis obekant rum. Främlingskapet späs på av att miljöerna med något undantag saknar aktörer; människorna vars välstånd skapat rummen saknas. Att verken utifrån valet av motiv anspelar på tingen som åtråvärda fetischer i en kapitalistiskt formulerad värld är tämligen givet. Men Broomé lyckas även sätta fingret på framgångens fattigdom – den karriärlyckliges inbyggda brist på tid att njuta. Vanligen har jag svårt för samtidskonstens anspråk att uttolka ”verkligheten”, och jag har sällan sett att det görs något som bränner till om näringsliv och marknad, av den enkla anledningen att konstnärerna vanligen inte tillhör den världen. Oftare påminner försöken om hur exempelvis konstnärsliv gestaltas på film, schablonmässigt och tröttande oinitierat. Därför känns det uppmuntrande att se Broomés undantag; balanserande på gränsen till pekoralet lyckas han med fokus delvis inställt på annat fånga en nutida form av horror vacui och lyckans ironiska tomhet. 

Stockholm 2006-11-23 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"LOW_RES_MAN" 2006 (detalj) © Thomas Broomé

 

 


"MODERMANTRA [Staircase]" 2006 © Thomas Broomé

   
Galleri Magnus Karlsson | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln till redaktionen: