www.omkonst.com:
Vävar av närvaro
Ulrica Lundberg, Galleri Olsson, 9/3 – 2/4 2006
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
     

Ulrica Lundberg klär tystnaden i sparsamt utförda vävar när hon nu visar måleri för andra gången på Galleri Olsson. ”Följa spår” är den tematiska titeln till utställningen.

Man skulle kunna tro att tystnaden bäst låter sig gestaltas av den vita dukens rena yta, men det skulle vara att reducera den till en frånvarande kvalitet - till ett intet. Tystnaden i Lundbergs tolkning kommer till uttryck som något i högsta grad närvarande, i form av mellanrummen som omfamnar och bär upp koncentrationerna av innehåll i bilderna. Det i sin tur visar sig ofta som flätverk med utseenden lånade från mjuka silkestrådar, garner, blanka band eller som applikationer av mönstrade stuvbitar. De spår som Lundbergs hand sakta och följsamt fogat samman, verkar vara resultatet av ett lika uppmärksamt betraktande som det allra finaste hantverk kräver. Hennes linjespel påminner även om flödet och den kreativa förmåga till besinning som en improvisationsmusiker måste äga för att ta vara på de rätta ögonblicken.

Den närvarokänsla som hon blottar bär drag av det förhöjande lyftet upp ur medvetandeströmmen in i tidlöshetens tillstånd som den yttersta koncentrationen i bästa fall leder till. Som betraktare får man smaka den väl övervägda detaljens avskalade rikedom som klingar mot stillhetens bärande hägn. Lundberg låter i de mindre verken innehållet spela igenom akrylglasets genomsläppliga tomhet. Skuggspelet som avtecknar sig mot den vita bakomliggande väggen får tystnaden att svara med ett eko. I de större målningarna bär den vita duken ensam rollen som aktiverande och ackompanjerande pausering.

Stockholm 2006-03-13 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Checkers" © Ulrica Lundberg


"Virkat" © Ulrica Lundberg

   
Galleri Olsson | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen: