www.omkonst.com:
Lågmäld höstsamling
Lars Grandin, Ulf Holgersson, Karin-Maria Jönsson, Berto Marklund,
Linda Nykopp samt en hommage à Siri Derkert
Thielska Galleriet, 11/11 2006 – 7/1 2007 
Text: Susanna Slöör

Thielska Galleriets höstsamling för som vanligt på ett inspirerande vis samman konstnärer ur flera generationer. En särskild hyllning ägnas Siri Derkert (1888-1973). Hon åtföljs av Berto Marklund (1931) och Lars Grandin (1942), Ulf Holgersson (1957), Karin-Maria Jönsson (1961) samt Linda Nykopp (1967).

"Vägvisare" 2005 © Ulf Holgersson

"Mack" 2005 © Ulf Holgersson

Den som lockar en smula extra den här gången är Ulf Holgersson, som inte visat sig i Stockholm sedan samlingsutställningen på samma plats 1991. Genom åren har man stött på en skara konstnärer: lågmälda, eftertänksamma och lite sköra - inte minst inför sin egen skoningslösa självkritik. Jag anar mig till att Holgersson tillhör den kategorin och först under senare år känt sig mogen för en utställning. Hans silverskimrande bilder hämtar dragen från den svenska skogsbacken under ljusets svåra stunder i november eller mars - på väg att dö eller uppslitande födas. Figurerna som befolkar miljöerna verkar ha uppstått som landskapens drömlika restposter; mumieporträttet från Fayium skänks nytt liv som skogsrå i en skånsk granskog. Vägvisaren i målningen med samma namn blickar oförväget mot oss likt Rembrandts polske ryttare, trots kompositionens djärva diagonal varslande om en annalkande fara. Holgerssons bildlösningar är i högsta grad erövringar vunna ur ett mödosamt rannsakande av möjligheter, där målningen till slut givit med sig som ett utmattningssyndrom eller ett flitens förtjänsttecken.

"På vinden" 2006
© Karin-Maria Jönsson

"Fågel" 1971
© Lars Grandin

"Bokstavsleken" 2006
© Linda Nykopp

Hyllningen till materialutmattningens mästarinna, Siri Derkert, känns därför i sammanhanget passande. Så fullständigt kompromisslöst var hennes sökande efter den exakta gesten att underlag och färg gavs ständigt nya omvägar att mötas på. Värt besöket i sig är det sparsmakade urvalet av hennes teckningar och målningar som åter väcker suget efter en större utställning.
      Därutöver visas Karin-Maria Jönssons kraftfulla teckningar, där dovheten avbryts av formernas väsentligheter som blixtrande accenter. Linda Nykopp, var med och grundade konstnärsdrivna Studio 44 på Tjärhovsgatan, och prövar här eftertänksamt bokstäver och siffror, inte som medel för ett tankemässigt innehåll, men väl för att undersöka tecknens synliga möjligheter. Lars Grandin, tidigare i höst aktuell med en större utställning på Konstakademien, låter sina framviskade landskap vibrera på utplåningens gräns. I Berto Marklunds bemålade reliefer och skulpturer anar man kroppens linjer i kontrapost eller på huk, i svag rörelse.

"Lika"
© Berto Marklund

Teckning
© Siri Derkert

Stockholm 2006-11-15 © Susanna Slöör

Thielska Galleriet | Omkonsts startsida


KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln
till redaktionen:

      
skriv ut denna text