www.omkonst.com:
Det krökta ljuset
Curt Asker, Galleri Olsson, 30/8 - 23/9 2007
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Vid förnimmelsen av objektet uppstår förlusten av detsamma. Så skulle man kunna tolka ett par rader av den amerikanska poeten Emily Dickinson. Curt Asker presenterar en svit grafiska blad med utgångspunkt från ett urval av hennes dikter. Och man slås av hur väl hennes ord fångar det som man uppfattar som essensen i Curt Askers konstnärskap. Med ofta kringgående rörelser undviker han nogsamt att peka mot något specifikt i sina verk. Istället beskrivs objektet som när man söker stöd för existensen av en avlägsen himlakropp genom att studera krökningen av ljuset som uppstår till följd av den.

Curt Asker söker omskrivningen, mellanrummen, gärna uttryckta med hjälp av material som är till synes kontraproduktiva. Varat, luften och ljuset omsätts och accentueras till exempel med hjälp av den fragila formen, formulerad i fjäderstål. Detta för att inte det som riktas mot betraktaren ska gå förlorat likt objektet i Emily Dickinsons dikt.
      Tankegångarna går igen i de bearbetade tryckta motiven på fiberväv, som varken är fotografiska reproduktioner eller målade objekt. Skuggor, störningar, damm och brus som tillstöter under processen är alla hjälpsamma medel. De ger oss det krökta ljus som släpper lös fantasin om den solida kroppen bakom.

 

Stockholm 2007-09-09 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Tiepolonia" © Curt Asker


"Cricket" © Curt Asker

   
Galleri Olsson | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com