www.omkonst.com:
Förvandlingar
Hans Jörgen Johansen, "Metamorphosis", Brändström & Stene, 13/1 - 18/2 2007
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text

Filmkameran panorerar och betraktaren följer rörelsen genom kameraögat. Landskapet är mörkt och ödsligt men längst bort skymtar en horisont. Då stannar rörelsen upp och den automatiska linsen gör en inzoomning. Men närbilderna snarare komplicerar än förklarar sammanhangen; den där klippformationen där borta till exempel; den liknar ju en brödskiva!

I Hans Jörgen Johansens video ”Belägringen” på galleri Brändström & Stene står det ständigt föränderliga landskapet i centrum för uppmärksamheten. Växlingen mellan överblick och närbilder leker med spel- och dokumentärfilmens konventioner i fråga om kameraåkningar och landskapsbeskrivningar. Samtidigt är det något med kamerans industrirobotliknande rörelser som ger hela exkursionen en nimbus av vetenskaplighet och forskarambitioner.
     Allteftersom betraktandet pågår förvandlas det som först liknar en science fiction-film till en normdiskussion om det främmande; och i förlängningen en jämförelse mellan det typiska mellansvenska jordbrukslandskapet och biotoper med mer ”onormala” utseenden och sammansättningar.

Under drivbänksliknande former låter konstnären mjöl, rivet bröd, grönsaker och andra livsmedel mögla och brytas ner och porträtterar sedan sin skapelse, dels som videofilm, dels som en serie fotografier. Resultatet är häpnadsväckande. Samtidigt som den biologiska processen fortskrider blir den artificiella landskapsmodellen mer och mer organiskt autentisk, och mindre, vad man skulle kunna kalla, hygieniskt korrekt. Mitt i allt detta kan man också ana referenser till konstnärens uppväxt på Öland och hans förhållande till Stora alvaret – med sin unika flora och fauna.

Stockholm 2007-01-23 © Björn Larsson


 


 

 

 


© Hans Jörgen Johansen


© Hans Jörgen Johansen

   
Brändström & Stene | Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln till redaktionen:
      
     
ff