www.omkonst.com:
Att nå bortom den passiva kunskapen
Gareth McConnell, "Orientation & Devotion", Galleri Charlotte Lund, 18/10 - 24/11 2007  
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Inom dagens konstfoto pendlar utövaren ofta obesvärat mellan att vara ett socialt samvete och att låta sig fascineras av teknikens estetiska möjligheter.
      Irländaren Gareth McConnell är inget undantag. På galleri Charlotte Lund visas fyra fotografiska serier (Orientation & Devotion) som tar avstamp ur dessa olika synvinklar. Serierna med folktomma möteslokaler för AA-sammankomster och kvinnan i olika stadier av graviditet fotograferad på en risig bakgård fångar dock inte mitt intresse. Bilderna inordnas snabbt i den dokumenterande tradition av kittlande misär som många alltför lättvindigt använder sig av. När han däremot riktar intresset mot tekniken blir resultatet suggestivt och bilden härbärgerar plötsligt en historia utan att kräva någon beledsagande text.
 
I serien ”Meditation” lyser endast nattens ljus upp ett antal övergivna sängar, där täcken och kuddar, lakan och madrasser bildar slumpskulpturer som liknar övergivna landskap eller människor i förtvivlan. Att innehållet skapas i betraktarens öga är den här fotosviten ett gott exempel på. Den öppna formen i kuddformationerna hjälper fantasin att söka en gestalt, där ingen egentligen finns att få. Den frånvarande nattgästens ödesmättade oro kan utläsas genom att täcket i dennes ställe format sig till hopkrupen kropp vars långsträckta armar håller den om huvudet.

Fotosviten visar på ett tydligt vis skillnaden mellan den medvetna handens gestaltande kraft i jämförelse med kameraavtryckets klick. Man skulle kunna jämföra med förståelsen av ett främmande språk, där läs- och hörförståelsen, den mer passiva sidan av språket, oftast utvecklas snabbast. Den aktiva däremot (talet och slutligen förmågan att skriva väl på det främmande språket) utvecklas långsammare och är mindre omfattande.
      Den aktiva kunskapen kräver en betydligt mer djupgående förståelse av hur språket verkligen fungerar. Med kamerans hjälp når vi snabbt den passiva kunskapens värld, men man kan som i fallet med McConnells fotografier även ana vad som döljer sig bakom skiljelinjen till den aktiva bildkunskapens värld. Lusten att läsa in en historia väcks även i serien ”Night flowers”, fotograferade utan hjälp av något annat ljus än det befintliga nattljuset.

Stockholm 2007-10-24 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Meditation"c-print, 50 x 60 cm © Gareth McConnell


"Night Flower"c-print, 120 x 150 cm © Gareth McConnell


"Meditation"c-print, 50 x 60 cm © Gareth McConnell

 

   
Galleri Charlotte Lund | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com