www.omkonst.com:
Video på gränsen till det normala
Peter Svedberg, Galleri Anders Lundmark 22/2 – 18/3 2007
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Peter Svedbergs undersökningar av videobildens möjligheter koncentreras den här gången till samspelet med ett tvådimensionellt bildplan. De tredimensionella objekten har ersatts av glasskivor som maskats av kring en videoloop. Slingorna är 10 till 30 minuter långa, vilket i och för sig saknar betydelse då berättandet knappast är i fokus. Snarare läggs vikten vid filmslingans bildmässiga karaktär och det stillastående som motsägelsefullt uppstår. Svedbergs verk ”Walking amongst orbs” är svårt att inte tolka som en kommentar till Marcel Duchamps målning ”Naken kvinna som går ned för en trappa ”(1911) eller Gerhard Richters fotografiskt efterhärmande målning ”Nakenakt av Emma i en trappa” (1966). En skillnad är att Svedbergs kvinna/-or som, meditativt och en i taget, går ned för en trappa är påklädda i gula, violetta eller svarta aftonkänningar. Rörelsen som Duchamps kvinna förmedlar eller ”verkligheten” i Richters målning, kunde i dessa konstnärers fall ses som en utmaning mot bilden – i rollen som objekt och förmedlare av absoluta värden.

Svedberg verkar leka med föregångarnas radikala anspråk genom att styra tillbaka mot något påfallande evigt. Han verkar dessutom inte ha något emot att åter förtrolla bilden och konsten.
      Begreppet Orbs syftar ju på de ”paranormala” ljusfläckar som dyker upp i fotografiet eller på filmen utan att dessa registrerats av ögat bakom linsen. (Kritikerna av fenomenet hävdar dock att det endast har att göra med damm eller andra partiklar som får ljuset att brytas i den omgivande luften.) Brytningen och uppsplittringen av bildens ljus sysselsätter Svedberg även i de andra verken på utställningen. Filmsekvenserna har försetts med ett extra glasfilter, antingen ett diffuserande glas eller ett oregelbundet inte helt plant glas. Inte minst i de sistnämnda verken släpps ”andarna” ut och mystifierar klippen ur Hitchcock-filmerna eller bildsekvenserna av olika landskap. Det märkliga är att det uppstår närmast holistiska eller tredimensionella effekter när den rörliga filmen bryts mot glasens amorfa strukturer. Den förmedlade verkligheten fortsätter att spela betraktaren ett spratt oavsett medium.

Stockholm 2007-02-28 © Susanna Slöör


 


 

 

 


Ur "The splash", video © Peter Svedberg

 


Ur "Conversation by the sea", video © Peter Svedberg

 


Ur "The splash", video © Peter Svedberg

   
Galleri Anders Lundmark| Omkonsts startsida

KOMMENTERA ARTIKELN (endast redaktionen kan läsa ditt inlägg)
Namn (frivilligt):
E-post (om svar önskas):
Här kan du lämna synpunkter på artikeln till redaktionen: