www.omkonst.com:
Mellanmänskliga möten
Andreas Bagge, Gallery Niklas Belenius, Stockholm, 31/5 - 19/6 2008
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Det är en kraftfull gestik som Andreas Bagge bjuder på i sina bilder som håller sig mellan den andra och den tredje dimensionen. Avgjutningar av kroppsdelar i silikon, som sedan bemålas, gips, akryl, utskrifter på plastfilm, skivor som blir hyllor samt fuskpälsbeklädda delar av leksakdjur är några av ingredienserna. Maskspelet och burleskerierna dras gärna åt det absurda hållet och rödfärgen rinner från de krökta silikonfingrarna. Precis som man ska till att tänka på exempelvis amerikanske "skräckel"-mästaren Paul McCarthy, aktuell i samlingsutställningen Eklips på Moderna Museet, kopplar hjärnvindlingarna in på ett annat fullständigt disparat spår.
       Här finns vaga sensuella anspelningar som lockar fram den franska 1500-tals-målningen av den nakna adelsdamen och systern som nobelt håller den förras bröstvårta mellan fingrarna. Den symboliska innebörden är inte helt klarlagd, vad jag vet. Men bilden för tankarna till fertilitet, utvaldhet, och passiv såväl som aktiv erotisk kraft.

Andreas Bagge låter i en av "målningarna" en silikonbemålad grimaserande mask, gripa om varsin bröstvårta på en rosa respektive gul silikonavgjutning av en manlig bringa. I ett annat verk accentueras dessa mannens outvecklade anlag med ditklottrade bröst. Den märkliga gesten skulle kunna liknas vid ett övergrepp, om det inte vore för intrycket som de två femtonhundratalsdamerna ristat in i mitt bildmetvetande. Det går inte att bortse ifrån associationen till ett överfört skapande, kanske konstnärens eget.
       Man skulle i Bagges fall kunna tala om ett bildstormande i positiv bemärklelse, som skapar och bryter ner utan spärrar. Inget infall är för högt eller för lågt för att lämnas oprövat. Den inställningen känner man igen hos många målare, som kommit fram under senare år, nationellt och internationellt. På den ovan nämnda utställningen på Moderna Museets kan man exempelvis bekanta sig med ett av dessa namn, Dana Schutz. Det som talar till Bagges fördel och även andra svenska målares är att deras uttryck inte är lika utslätat professionaliserat. Här syns den prövande nyfikenheten fortfarande i bilden.

Stockholm 2008-06-11 © Susanna Slöör


 


 

 

 


"Apan Apansson", blandteknik, 122x129 cm © Andreas Bagge


"Oops", blandteknik, 57,5x63 cm © Andreas Bagge

   
Gallery Niklas Belenius | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com