www.omkonst.com:
Den främmande bilden
Leonard Forslund, Roger Björkholmen Galleri, Stockholm, 19/1 – 22/2 2008
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text

Det sägs att den mänskliga hjärnan utvecklats i skikt på skikt, med reptilhjärnan som en fortfarande verksam del i bakgrunden. I vårt medvetande opererar således de primitiva delarna tillsammans med våra mest sofistikerade och utvecklade funktioner. Vi bär all vår utvecklings åldrar med oss. Det gäller väl i stort sett även för mycket annat i tillvaron. Detta är även ett synnerligen verksamt faktum när det gäller bildkonsten, särskilt inom ett uttryck som måleri.
      Många målare fortsätter därför att fascineras av kombinationer mellan det som deklarerats som både möjligt och omöjligt. Leonard Forslund sällar sig till dem som med retfull ironi laborerar med invanda föreställningar om vad måleriet kan och bör användas till. Resultatet blir å ena sidan slående - man frestas säga - vackert, å andra sidan avmätt och distanserat.

Begrepp som skönhet visavi hantverk fortsätter effektivt i bakgrunden att störa och påverka uppfattningen om den målade bilden. Vi kan lika lite frigöra oss från detta sedan generationer invanda faktum som från vissa uråldriga känslomässigt laddade beteenden. Forslund utmanar genom att ställa rent fotografiska effekter mot handens svepande penselföring. På mycket distinkt infärgade bakgrunder, lägger han någon form av mask gjord efter en fotografisk förlaga hämtad från natur och arkitektur. Därefter målas hela ytan med svepande drag, där färgen tillåts rinna och applicerats på ett till synes ”känsligt” vis. När sedan maskeringen lyfts av återstår den av den penselförande handen noggrant bearbetade ytan inom ramen för fotografiets utstakade gränser. Mellanrumsformerna strålar av bakgrundens intensiva ton. De tränger fram rent optiskt och lägger sig svävande framför de övriga formerna. Bilderna är i högsta grad handmålade, men innehåller ändå avståndsskapande mekaniska drag. Ambivalensen främmandegör och skapar osäkerhet om upphovsman och avsikter, samtidigt som det lysande färgspelet närmast fysiskt greppar tag, skrämmer eller förför. 

Stockholm 2008-02-06 © Susanna Slöör


 


 

 

 


140 x 250 cm, olja på duk © Leonard Forslund


115 x 165 cm, olja på duk © Leonard Forslund


115 x 165 cm, olja på duk © Leonard Forslund

   
Roger Björkholmen Galleri | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com