www.omkonst.com:
Att minnas
Lena Gustavsson, Konstnärshuset, Stora galleriet, Stockholm, 3/4 - 4/5 2008
Ann Makander, Konstnärshuset, Grafikgalleriet, Stockholm, 3/4 - 4/5 2008
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

"Rum i himlen är intet annat än yttre tillstånd som motsvarar de inre." (Emanuel Swedenborg)

När filosofen och författaren Robert Musil i sista kapitlet av "Mannen utan egenskaper" citerar Swedenborg, tycks det som om han gör det för att de egna orden förlorat sin möjlighet att beskriva det obegripliga. På samma sätt tappade orden även för mig denna möjlighet den morgon jag fick meddelandet om att konstnären Lena Gustavsson, hennes man Ola Pehrson och två av deras tre barn omkommit i en trafikolycka (2006). Den tröst orden vanligen förmår skänka var som försvunnen och döden framstod återigen som den meningslösa absurditet den är.
      För att i någon mån betvinga denna meningslöshet kan man nu bege sig till Konstnärshuset, där en minnesutställning över Lena Gustavsson presenteras i Stora galleriet. Det var, och är, ett svårfångat konstnärskap med många ingångar. Lena Gustavsson målade ibland känsligt naivt, för att i nästa stund arbeta med installationer där barnet och barndomen ofta ingick som bärande element. Hon var heller inte främmande för performances med en politisk udd riktad emot kommersialismen. Låt oss minnas henne...

Minnet återkommer även i Ann Makanders presentation i Grafikgalleriet en trappa upp från Stora salen. Men här är det i form av monotypier där fotografier från hennes mors barndom tjänat som förlagor. Modern framträder mer eller mindre tydligt som det lilla barnet som gärna håller sin systers trygga hand. Makander vänder här på ålderstrappan och blir sin egen moders moder.
      Makander experimenterar med tekniken, låter färgskikten negativt täcka och sudda ut varandras innebörd, tills de framstår som vaga reminiscenser från en tid när hon ännu inte var född. En omöjlig hågkomst således, men just därför så intressant. Kanske är det också denna tidsmässiga paradox som förhindrar den hotande sentimentaliteten. För Makander arbetar bortom det romantiska återblickandet. Att hon återbrukar bilder på sin moder tolkar jag dels som en praktisk konstruktion, dels som en tydlig markering av det privata rummets konstnärliga och mentala egenvärde.

Stockholm 2008-04-15 © Leif Mattsson


 


 

 

 


"Kollektion vår/sommar 2004", collage, 2004
Lena Gustavsson, foto Anna Larsson


© Ann Makander

   
Konstnärshuset | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com