www.omkonst.com:
Shoppandets restprodukter
Yoshiaki Kaihatsu, Mirai Projects, Stockholm, 17/1 - 16/2 2008  
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text

Yoshiaki Kaihatsu gör skulpturala väggar, tredimensionell arkitektur och takmobiler med hjälp av frigolitklossarna som omsluter TV-apparater och annan elektronisk utrustning när den kartongläggs i fabrik.
      Polystyrenplasten är ett lättanvänt och praktiskt material som finns att köpa i många format, men för Kaihatsu är det alltså begagnat som gäller. Inte så svårt att förstå varför; de oregelbundet formade klossarna har en sällsynt förmåga att väcka känslor och kreativa impulser; vid en första anblick framstår de som komplicerade och teknologiskt avancerade, men när man vänt och vridit på dem en stund drabbas man av den stora meningslöshet som infann sig när konsumtionsvaran, som det var deras uppgift att beskydda, försvann från scenen och lämnade den negativa formen att klara sig själv.  
     Med sina medföljande associationer och betydelser är de vita klossarna ett vanskligt arbetsmaterial eftersom den historiska belastningen hela tiden hotar att överrösta ambitionerna som kommer ur det konstnärliga arbetet. De förmedlar en negerande kvalitet - både som fysiska objekt och som symboler för något metafysiskt. Därtill kommer en politisk dimension; i en värld där folksjukdomen heter trygghetsdriven överkonsumtion är dessa fjäderlätta, studsande, gnisslande klossar ett symptom.

Kaihatsu arbetar också med andra shoppandets restprodukter; ett projekt han driver sedan femton år tillbaka är att samla kvitton ifrån golven på varuhus och supermarkets. Är samlandet av kvitton ett försök att beskriva tidens gång, eller snarare ett sätt att påminna sig själv om att tiden framskrider obönhörligt?
      Fascinerande ändå att se hur Kaihatu lyckas tämja frigoliten och göra den till något eget. Det är i skärningspunkten mellan det förgängliga och det monumentala konstnärens frigolitpoesi fungerar som bäst; de noggrant skulpterade objekten, genomlysta av elektriskt ljus eller dagsljus, utstrålar en fjäderlätt, skimrande robusthet. Och trots att Mirai Projects inte är ett av Stockholms till ytan större gallerier, lyckas den här utställningen verkligen förmedla den känslan.

Stockholm 2008-01-24 © Björn Larsson


 


 

 

 


© Yoshiaki Kaihatsu

 


© Yoshiaki Kaihatsu

   
Mirai Projects | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com