www.omkonst.com:
Ekon från ett dynamiskt åttiotal
Ernst Billgren, "Vår tanks på 80-talet", Galleri Lars Bohman, Stockholm, 3/10 – 8/11 2009
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text

"Leda och svanen", 1984
© Ernst Billgren

"En serie händelser" (2 av 12), 1982
© Ernst Billgren

"Tatuerad man blir attackerad av kobra", 1982, © Ernst Billgren

Ernst Billgren är konstnären som gör vad som faller honom in, alltid lika notoriskt framåtblickande och ständigt i färd med att annektera nya (konst-)världar. En åttiotalsmönstring av hans konst kommer lika oväntat som den är välkommen; en intressant tillbakablick på det decennium när Billgrens blasfemiska angrepp firade triumfer i sann Dick Bengtsson-anda.
     Flertalet av målarna i åttiotalets bländande rampljus, Ingvarsson, Book, Hanson med flera, är så här i efterhand förhållandevis enkla att ringa in. Billgren däremot framstår fortfarande som gäckande och enigmatisk. Hans pragmatiska Cajsa Warg-koncept, "Man tager vad man haver", har visat sig ovanligt stryktåligt på en konstscen som genomför allt tätare rockader.

Jag förvånas över den bevarade fräschören i de många små och infallsrika, ja nästan collageartade, målningarna. "En serie händelser", som består av tolv mindre pannåer, anknyter genom en naiviserande stil till det sena 2000-talets bildspråk. De tycks inte ha åldrats märkbart på drygt tjugofem år. På samma sätt är det med sammanställningarna av konkretistiska element och "hötorgsdjur". Verken "Leda och svanen" och "Hermelin" får säkerligen Dick Bengtsson att lyckligt småle i sin himmel.
     Möjligen har det frekventa inslaget av mosaik i målningarna med tiden tappat något av sin subversiva kraft. De var banbrytande på åttiotalet men har idag delvis intagit funktionen av tidsmarkörer.


 


 

 

 

I de två sista rummen (av sex) replikerar Billgren på sina egna åttiotalsmålningar. Svaren är betydligt mer tekniskt briljanta än sina föregångare, med tittskåpseffekter och intrikata spegelvärldar. Det är påhittigt och fascinerande, men jag saknar ändå den råa direktheten från de tidigare verken - galenskapen utan avsikt, om man får uttrycka sig så.
     Billgren är på många sätt ett unikum inom svenskt konstliv och det är upplyftande att återse flertalet av hans mer intressanta åttiotalsverk. Det sorgliga i sammanhanget är att den konstnärliga nivå dessa representerar så sällan överträffas på dagens gallerier, trots det dryga tjugotalet åren som passerat.

Stockholm 2009-10-08 © Leif Mattsson


"Hackspett med vadderad ram", 1986 © Ernst Billgren


Galleri Lars Bohman | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com