www.omkonst.com:
Tårar av eld
Christian Partos, Galerie Aronowitsch, Stockholm, 7/11 – 9/12 2009
Text: Susanna Slöör

skriv ut denna text
"ELO" © Christian Partos "Etsning" © Christian Partos  

Svisch. Ett ljus drunknar som en slocknande stjärna och fyra hjälpare följer efter som sällskap och återförenar den förlorade med sina fränder. Christian Partos har för utställningen på Galerie Aronowitsch skapat en föreställning med noggrant koreograferade glödlampor som via sinnrika hissanordningar dansar genom luften. Hissrörelsens, upp och ner, berikas av att ljusen även stiger och sjunker i ljusstyrka och bildar gemensamma kroppar och plan genom rummet. Emellanåt sliter sig en kula och uppför en självständig resa, drunknar eller flyr uppåt mot utgångspunkten i taken.
     Programmet är cirka 20 minuter långt och tillräckligt mångskiftande för att man knappt ska märka att det är fullbordat och åter tas om igen. Novemberdagens dystra skuggor bidrar säkert till att hålla publiken fängslad vid detta enkla och suggestiva ljusspel. Varje liten ljusbubbla flämtar som om den innehöll en levande låga.


 


 

 

 

”ELO”, den elektriska ljusorkestern, finns sedan i år även permanent installerad i Istanbul. I Stockholm får den sällskap av en sällsam bild ”Etsning”. Från ett övergivet projekt där magnetfält skulle ingå, har Partos arbetat vidare på en skiva med kopparlager och isolerskiva, råmaterialet till elektriska transistorer. Det isolerande skiktet har blottlagts samtidigt som delar av kopparskiktet sparats ut och ristats. Kvar blir en målning som ljusmässigt vibrerar som ett högtalarmembran när spotlighten träffar ytan. Det överblivna redundanta har uppmärksammats, dess mening gått förlorad och återuppstått i ny outgrundlig form.
     Christian Partos visar åter prov på hur föreställningarna om tillvarons mening låter sig utmanövreras av konsten. En simpel glödlampa blir en del av ett universum av eldtårar att fällas över dem som aldrig vågar stanna upp.

Stockholm 2009-11-11 © Susanna Slöör


Galerie Aronowitsch | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com