www.omkonst.com:
Berättelser om berget
Martin Wickström, Angelika Knäpper Gallery, Stockholm, 26/9 - 25/10 2009
Text: Björn Larsson

skriv ut denna text

"36 views of mount Fuji" © Martin Wickström

När Martin Wickström besökte Japan var ett av målen med resan att uppsöka en bra utkiksplats och ta fotografier av berget Fuji. Många konstnärer och poeter har porträtterat det heliga berget tidigare. På 1800-talet gjorde den japanske målaren Hokusai 36 träsnitt, varav det mest kända antagligen är "Vågen" som mest av allt föreställer en stor våg (inte en Tsunami som ibland har påståtts) som sköljer över några fiskares båtar ute till havs. Kompositionen är raffinerad. Berget är placerat mitt i bildens centrum och lyser av snövit symbolik. Samtidigt är det mycket litet och gömt under den välvda vågkammen.

Väl på utkiksplatsen visar det sig att Fuji är inbäddat i tjocka moln. Den ambitiöst planerade fotosessionen ställs in på obestämd tid, och fotografierna som fungerar som stöd för Wickströms trettiosex Fuji-målningar togs istället under resan med snabbtåget tillbaka till flygplatsen.
      Alla som varit passagerare i ett snabbrörligt fordon vet vad det handlar om. Blicken vill lokalisera och söker sig mot horisonten, men byggnader, buskage,


 


 

 

 

reklamskyltar och kraftledningsstolpar tränger sig på och skymmer utsikten. Växlingarna ger ögonen motion. Hjärnan aktiveras. De seriellt ordnade målningarna blir som en film som med hjälp av täta klipp växlar mellan närbild och helbild.

Berättelserna om hur berget bäst ska beskrivas flätas in i varandra och mönstret som bildas kan användas som nyckel till fler verk på den här utställningen. Det handlar om film och det handlar om berg och det handlar om siffran 36.
      Namnet på berget är också namnet på en japansk kameratillverkare. I sin pappas gamla kamera hittar Wickström en lista med 36 exponeringstider för olika ljus- och väderleksförhållanden. Antalet exponeringar på en gammal analog filmrulle är 36. Det som är litet och tillfälligt skymmer ofta det som är stort och betydelsefullt. Det mytologiserade berget Fuji är redo för nya myter.

Stockholm 2009-10-10 © Björn Larsson


Angelika Knäpper Gallery | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com