www.omkonst.com:
Den svala hettan
Stephan Balkenhol, Galleri Lars Bohman, Stockholm, 28/8 - 26/9 2010
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Untitled, 2010, kolteckning på papper
50 x 40 cm © Stephan Balkenhol
"Big Head Relief", 2010; Bemålat wawaträ
140 x 100 x 4 cm © Stephan Balkenhol
Untitled, 2010, kolteckning på papper
50 x 40 cm © Stephan Balkenhol

Hur ofta är inte porten till ett konstnärskap blockerad av betraktarens förutfattade åsikter och tankar? I mitt fall har ett glapp mellan vad jag tolkat som konstnärlig avsikt och det faktiska uttrycket tidigare hindrat mig att glänta på denna port till Balkenhol. Med verket "Big Head Relief" tycks förutsättningarna plötsligt ha förändrats; Balkenhols enigmatiska figurer talar till mig med sina nedtonade, Buster Keaton-liknande ansiktsuttryck. Här finns inget spår av känslostormar, glädje eller sorg, endast ett neutralt och möjligen lätt uppgivet bemötande av betraktarens blick.

Det är träskulpturerna och relieferna som dominerar på Stephan Balkenhols presentation. I frysta positioner, ofta med begränsad kroppslig dynamik och med en viss "okonstnärlig" framtoning kan skulpturerna till en början tyckas något slutna. En slutenhet som emellertid gradvis avtar om man tar vägen via teckningarna. Kolets råa direkthet och det lätt naiva i formbeskrivningarna leder ödmjukt vidare - först till relieferna, småningom även till de bemålade träskulpturerna.

Trots att Balkenhol, likt landsmannen Baselitz, lämnar sina verk med en grov, opolerad yta och med spåren efter huggmejslarna som tydliga ärrbildningar, är det svårt att tänka sig en större kontrast än den mellan dem. Där Baselitz är påträngande och het är


 


 

 

 

Balkenhol nedtonad och sval, ja, nästan indifferent. Och kanske är det denna distanserade attityd, denna ovilja till tydliga påståenden, som både intresserar och irriterar.
     Som svensk jämförelse ligger nysakligheten från tidigt 1900-tal bitvis ganska nära, exempelvis i utställningens signaturverk, "Big Head Reief". Därmed inte sagt att Balkenhol i första hand skulle vara bakåtblickande. Tvärt om. Hans gestalter, befriade från det emotionella, finner sig relativt väl tillrätta i den sena neofigurationens svala bris.

Stockholm 2010-09-09 © Leif Mattsson


"Spel" (Fyra figurer och relief), 2010, wawaträ,
162 resp 141x139 cm © Stephan Balkenhol


Galleri Lars Bohman, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com