www.omkonst.com:
System i förändring
"Fall out – Ny konst och system i förändring", Malmö Konsthall, 14/1 – 21/2 2010
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
"Urban Legend", 2009 © Vinyl-terror & -horror "A Space Exodus", 2009 © Larissa Sansour

Begreppet Fall out manar till handling: fall ut, ramla, lämna ledet, avbryt... Här syftar det på system i förändring - sociala, politiska eller ekonomiska sådana. Vad sker när ett system går över styr i ett överreglerat samhälle som vårt? Vad innebär det att vara oberoende? Går det att fungera i en alternativ värld utanför systemen?

Fall out är resultatet av ett samarbete mellan två till synes disparata konstinstitutioner. Malmö Konsthall, ett av Nordens ledande utställningsrum för internationell konst, beläget mitt i storstaden, och det betydligt mindre och äldre Gl Holtegaard, avsides och, i sammanhanget, isolerat utanför Köpenhamn. Tanken är att Fall out ska näras av denna medvetna kollision mellan stad och landsbygd, tradition och förnyelse.
     Innebörden av Fall out angår en väsentlig del av samtidskonsten; strävan efter att blottlägga dolda strukturer genom att lyfta fram alternativa livsmönster och livsstilar. Sökandet efter lämpliga utställare till Fall out torde därför ha varit en tacksam uppgift.

Inte så oväntat lyckas några av videokonstnärerna allra bäst med att gestalta denna förändring. I Larissa Sansours ”A Space Exodus”, på temat Palestina – Israel konflikten, ikläder sig konstnären rollen av astronaut.


 


 

 

 

Till ljudet av en remixad version av filmmusiken till Stanley Kubriks klassiska ”2001, ett rymdäventyr” svävar hon i rymden med en Palestinaflagga. Kubriks reflektioner kring relationen mellan människa och teknik blandas med uppfattningen om territoriella anspråk. Särskilt symbolladdat blir det när konstnären fäster Palestinaflaggan på månens yta.

Vinyl-terror & -horror står för en annan av utställningens fullträffar. Ett av samtidens ”förlorade” ljud är den analoga teknikens knäppande, skrapande, raspande ljud - ljud som förr ackompanjerade uppspelningar från kassettband och vinylskivor. Ur en gammal grammofon strömmar alla dessa restljud ut isolerat i rummet, som en åminnelse om en förlorad ljudbild.

Idén till Fall out inbjuder till något verkligt storskaligt. Ändå har Malmö Konsthall valt att tränga ihop sin del av kalaset på ett litet utrymme mellan konsthallens restaurang och bibliotek. Med sju konstnärer på 100 kvadratmeter blir det inte mer än en försmak, det är ett berättande som nätt och jämt hinner komma igång.

Malmö 2010-01-20 © Martin Hägg


Malmö Konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com