www.omkonst.com:
I verklighetens skenljus
Lotta Hannerz, "Lotta Continua...", Angelika Knäpper Gallery, Stockholm, 4/11- 5/12 2010
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Curiousity killed the cat", 2009, blandteknik "Rejet", 2009, blandteknik "Disposition", 2008, blandteknik

Det är metaforen och verklighetens skenljus som intresserar Lotta Hannerz. Inget tycks självklart och slutledningarna blir inte alltid de förväntade; fasförskjutningen av betydelser och fysisk placering är återkommande.
     Apan som förväxlar stolsryggens spjälor med burgallret, och på så sätt skapar sitt eget fängelse, är otvetydigt felplacerad ("Disposition"), liksom tiken i "Hundliv" som blir nerpinkad av sin manlige vän. Däremot tycks den knästående mannen funnit den skamlöst nyfiknes ultimata position. Men den värld som döljer sig i hans huvud (eller är det grannens?) är aningen kontradiktorisk: "Curiousity killed the cat" är titeln och i titthålet ser man en uppnosig liten hund.

"Lotta Continua" är namnet på Hannerz utställning, detsamma som den italienska vänsterrörelsen på 1960-talet. Kopplingen är svårfunnen, närmast tilltvingad. Återstår en ordvits om konstnärens förnamn. På liknande sätt avstannar associationsflödet även i några av de enskilda verken. De riskerar att bli fyndiga exemplifieringar av filosofiska uttryck. I vissa fall fungerar det bra, i andra något sämre.

Som bärare av ett självständigt visuellt innehåll framstår Hannerz skulpturer överlägsna hennes tvådimensionella verk. Där målningarna tyngs av en illustrativ realism har de tredimensionella verken en fysiskt rumslig kraft som omkullkastar illusionen av spelad verklighet.


 


 

 

 

Den lekfulla trubbigheten placerar dem också på välbehövligt avstånd från förytligande trompe-l'oeil-effekter. Omedelbarheten är här själva nyckeln.

Det är i detta "det enkla", i det snillrikt avskalade, som Hannerz har sin absoluta auktoritet. Det tydligaste exemplet är kanske "Venu?" (ej med på denna utställning). Verket består av en gigantisk hand som med pekande finger dyker upp ur vattnet – ett både spektakulärt och visuellt renodlat verk.
     Men även på den aktuella utställningen finns flera intressanta och mångbottnade exempel – som "Sfumato" och "Rejet", två enigmatiska objekt där man möjligen kan läsa in en blinkning till Duchamp och dennes intresse för ordens funktion som mentala behållare.

Stockholm 2010-11-17 © Leif Mattsson

"Osmos", 2009, Olja på duk
© Lotta Hannerz
"Hundliv", 2009, blandteknik
© Lotta Hannerz

Angelika Knäpper Gallery, Stockholm | Omkonsts startsida


 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com