www.omkonst.com:
Metaforens bitterljuva kollaps
Christian-Pontus Andersson, "Farewell Eden"
, Christian Larsen Gallery, Stockholm, 25/8 - 2/10 2011
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"Mother and Father", 2011, porslin, blandteknik,
höjd 77 cm © Christian-Pontus Andersson
"Mother and Son - Farewell Edenr", 2011, glasfiber, blandteknik, höjd 106 cm © Christian-Pontus Andersson

Det måste sägas med en gång – hantverksmässigt är Christian-Pontus Anderssons nya arbeten strålande, med en bravurmässig kontroll över både material och metoder. Sedan debuten på Konstfacks vårutställning 2007 har tekniken förfinats, nu intill en superrealistisk nivå likt den hos Tony Matelli eller deras föregångare med ikonstatus: Duane Hanson.

Men där upphör likheterna. Christian-Pontus Andersson arbetar med en medvetet överspänd och ibland rent övertydlig metaforik som stundtals riskerar att banalisera verken. "Mother and Son – Farewell Eden" är ett exempel. Bilden är lättavläst: den nakne ynglingen fastsnörd i moderns BH-band, som en barlast på livstid. Men kanske har den pedagogiska intentionen här fått ersätta den konstnärliga. Metaforen får illustrativa förtecken och verket riskerar att stanna i ett ååh! och ett aah! (för teknikens skull).

Detta återkommer även i ett par andra verk på utställningen. Anderssons scenografiska skicklighet tenderar där att överskugga den överrumplande humor och fantasi som otvetydigt döljer sig i dem. Men mycket finns här att skratta åt och häpna inför. Och för all del även att fundera djupare på. Jag tänker då kanske främst på det närmande till nordisk symbolism man kan finna i verken "The Lambs Lullaby" eller "The Gatekeeper...". Här rör sig Andersson farligt nära den ûbermensch-estetik som exempelvis Eugene Janssons nakenbilder av hälsosamma unga män från tidigt nittonhundratal ger uttryck för – en patetik med grumliga undertoner som man lätt kan avvara.


 


 

 

 

Christian-Pontus Andersson har säkerligen gjort ett medvetet val, kanske i fascination inför överträdelsen av outtalade smakbarriärer. Men frågan är om inte kitschens upprepade välkomnande till finrummen numera känns ganska så tjatig.
    Personligen fascineras jag då mer av de dadaistiska tilltagen i "Mother and Father" eller den enigmatiska "297 km (Coming soon)". Här briljerar Andersson, inte bara tekniskt utan även språkligt. De bildmässiga sammanställningarna kittlar alla tänkbara receptorer – smaken av metafor-kollaps är bitterljuv.

Stockholm 2011-08-31 © Leif Mattsson

"297 km. (Coming soon)", 2011, porslin, blandteknik,
höjd 101 cm
© Christian-Pontus Andersson
"The Gatekeeper Rested His Eyes, an Unauthorized Person Snuck In", 2011, glasfiber, blandteknik, höjd 115 cm © C-P Andersson

Christian Larsen, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com