www.omkonst.com:
Den färgrika geometrin
Poul Gernes, Retrospektiv, Malmö Konsthall, Lunds Konsthall, 21/5 – 21/8 2011

Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
Utan titel © Poul Gernes "Torn" Poul Gernes

Den danske konstnären Poul Gernes (1925-1996) är framför allt känd för sina geometriska former i starka färger. Bilderna för tankarna till en blandning av uppstudsigt 1960-tal, popkonst, minimalism eller möjlighen psykedeliska färgexperiment. Särskilt hans färgrika cirklar har ett slag av hypnotisk effekt på betraktaren, andra bilder är uppbyggda av spikraka linjer, det skulle kunna vara färgrika schackbräden eller osedvanligt färgglada staket.

Liknelsen med ett schackbräde och ett staket blottlägger en ytterligare sida av konstnären. Av principiella skäl motsatte sig Poul Gernes varje form av biografi. Det enda som betydde något var resultatet, konsten, medan konstnären bakom verket var i det närmaste betydelselös. Det skulle inte finnas några omvägar till upplevelsen, det skulle vara enkla material, maximal tillgänglighet, vardaglighet, avpersonifiering och avintellektualisering.
     Det är inte så konstigt att den här konsten letar sig ut i det fria, Poul Gernes har producerat omkring 150 offentliga verk varav de flesta i Danmark. Utanför konsthallen i Malmö har man byggt upp en replik av ett typiskt offentligt Gernes-verk: en sju gånger två meter lång målning med rektangulära färgstråk.
Kombinationen färg och geometri når en grand finale i arkitekturen, byggnaderna. Inne i Lunds konsthalls stora entrésal reser sig konstnärens mastodontiska ”Torn” (av papp) nästan ända upp till taket, på väggen intill finns hans tecknade, och trappstegspyramidformade, ”Helhetsskiss till Gröntorv, Köpenhamn” vilken även finns som tredimensionell modell.


 


 

 

 

Men riktigt så snitslad är inte banan. Retrospektiven med Poul Gernes är en gemensam och samtidig satsning av konsthallarna i Malmö och Lund och innefattar 50 års produktion – och därmed 50 års utveckling. I relief mot den i sammanhanget närmast öronbedövande färggeometrin, från 1960-telet och framåt, framstår konstnärens allra tidigaste verk som dubbelt trevande. Serierna av impressionistiska målningar från 1940-talet, collagen, de konturklippta bilarna av tidningspapper, den bemålade ratten och toalettsitsen signalerar testande lekfullhet snarare än disciplinerad mogen självklarhet. Det konstnärskap som ändas i en klassisk paroll om ”konsten åt folket” visar sig ta avstamp i ett antal motstridiga överväganden, överväganden som har svårt att göra sig hörda i helheten.

Malmö 2011-05-18 © Martin Hägg


Utan titel, 1965 © Poul Gernes

Malmö Konsthall | Lunds konsthall | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com