www.omkonst.com:
Från läckerhet till laddning
Viktor Kopp, Galleri Magnus Åklundh, Malmö, 6/10 – 19/11 2011

Text: Martin Hägg

skriv ut denna text

Viktor Kopp. "Dubbel dörr gul", 2011. olja på duk,
176 x 165 cm. Foto Galleri Magnus Åklundh

Viktor Kopp, "Beskuren choklad"
2011, olja på duk, 96 x 50 cm

Viktor Kopp. "VK", 2011
olja på duk 150x106 cm

Ett av Viktor Kopps återkommande motiv under de senaste åren har varit chokladkakor. Med sitt läckra rutnät i brunt vänder de sig rakt mot betraktaren, påkallar betraktarens omedelbara uppmärksamhet, ropar ut sitt villkorslösa ”ta mig, det är jag som är den njutningsfyllda vägen till lyckoriket".

Men utställningen på Galleri Magnus Åklundh utgörs mestadels av målningar av gråa spegeldörrar mot en blekt monokrom bakgrund. Även om det kanske inte, rent tekniskt, är så stor skillnad mellan att måla en chokladkaka eller en spegeldörr (en stor fyrkant indelad i mindre rutor är det likafullt) så har naturligtvis läckerhetens lockelserop klingat av när motivet blivit så mycket mer robust. Istället för att vattnas i munnen signalerar spegeldörrens, mycket mer allvarstyngda rutmönster oro, förväntan, försiktighet, nyfikenhet…
     Oavsett om jag är innestängd eller utestängd så har denna ensamma spegeldörr upprättat en definitiv gräns mellan mig och någonting annat, mellan det som är bekant och det som är obekant, mellan det jag vet och det jag inte vet. Istället för att ta ett steg framåt (mot något åtråvärt) avvaktar jag.

Mer dramatiskt kringelkrokig än så här var inte övergången från läckerhet till laddning. Så bördigt motsägelsefull synes surrealismens jord vara att den ena stunden har förmågan att omfamna sin betraktare för att i nästa stund ha förmågan att skjuta samma betraktare ifrån sig.


 


 

 

 

Fast det där med att skjuta ”betraktaren ifrån sig” låter onödigt negativt. Efter att ganska länge, vid det här laget, ha lockats med i Viktor Kopps förhållandevis dimhöljda oskyldighetsdvala (till exempel med hjälp av hans chokladkakor) framstår spegeldörrarna på Galleri Magnus Åklundh som explosiva vitaminpiller.
     Om uttrycket tillåts så har dörrarna plötsligt öppnats på vid gavel – mot en närmast bottenlös associationsrikedom, om än med mörka snarare än ljusa undertoner. Om chokladkakan möjligen kunde ge upphov till en kort novell har den stängda spegeldörren iklätt sig rollen av katalysator för en intrigmättad tegelstensroman.

Malmö 2011-10-19 © Martin Hägg

Viktor Kopp. "Halv grå dörr",
2011. olja på duk, 176 x 46 cm

Viktor Kopp. "Dörr Orange"
2011 olja på duk 196 x 92 cm


Galleri Magnus Åklundh, Malmö | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com