www.omkonst.com:
Att fånga det oförvanskade
Hans Lannér, Johan Röing
, Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Skåne, 3/9 - 9/10 2011
Text: Martin Hägg

skriv ut denna text
"Eva" © Johan Röing
"Vitamin Karlsson" © Hans Lannér

Snapshots, fotografier tagna i all hast, ger oftast en oarrangerad rå bild av verkligheten. Det kan vara bilder som hamnat lite på sniskan, kanske med ett och annat avklippt föremål, alternativt föremål som hamnat i bildens utkant. Samtidigt infinner sig känslan av att dessa bilder är lite sannare, lite mer vederhäftiga, än andra bilder, känslan av att det hastiga kameraklicket rakt av lyckats fånga in det oförvanskade.

Hans Lannérs målningar av hus, vardagsföremål och öppna landskap har karaktären av sådana här snapshots. I hans bilder slår slumpen ut i full blom, ditt och datt verkar utslängt på måfå, det har uppenbarligen inte funnits någon särskild anledning att plocka upp, göra i ordning, städa just denna dag.
     Återkommande är bilden av det isolerade huset - omgivet av några enstaka träd, kanske en ensam soptunna, en bänk, en smal bäck. Vid andra tillfällen går det inte alls att se vad bilden föreställer, färgerna blir till abstrakta former - på samma sätt som vi inte helt igenom förmår bestämma allt som vårt öga registrerar av världen utanför.

Ett kompakt lugn sänker sig över dessa nästan folktomma bilder, knappt en endaste vindpust ger sig till känna. Snarare än livets höjdpunkter (vilka dessa nu är) avbildar Lannér söndagseftermiddagens trista vardagslunk, dagar som är lika de flesta andra dagar. Med ytterst sparsmakade medel lyckas Lannér göra denna tristessens vardag till något stämningsfullt attraktivt.


 


 

 

 

Johan Röings skulpturer har spritts ut i utställningsrummen – ett och ett dyker de upp framför Hans Lannérs lågmälda målningar. Utan tvekan är det bäst att visa Röings skulpturer så här, glest och utspritt. Skulpturerna har fått starka, enhetliga färger, en färgsättning som i samlad tropp hade kunnat orsaka en irriterande upprepning.
     Nu fungerar det bättre, Röings monokroma skulpturer har, som Lannérs målningar, ett enkelt tillyxat tilltal. Arrangemanget med små träfigurer runt två stolar och ett bord har en omisskännlig karaktär av Lannérs opretentiöst oarrangerade målningar.
     Fast formerna i Röings skulpturer framstår som mycket mer uppenbart planlagda. Konstnärens figurer, det är mestadels avbildade människor, står stadigt på plats just tack vare sina bestämt tillyxade vinklar, varje snitt har sin roll att spela i balansen. 

Kvidinge, Skåne 2011-09-14 © Martin Hägg

"Kakor" © Hans Lannér © StJohan Röing

Tomarps Kungsgård, Kvidinge, Skåne | Omkonsts startsida


 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com