www.omkonst.com:
Flödets frusna ögonblick
Daido Moriyama, "Memory of my eyes", Galleri Riis, Rödbodtorget 5, Stockholm
1/12 2011 - 15/1 2012
Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
"it", 2006 © Daido Moriyama "1969:11", 1969 © Daido Moriyama

På Youtube finns en underhållande film om den japanske fotografen Daido Moriyama (f. 1938). Man följer honom på en rastlös fotosejour i storstadsnatten med sin enkla analoga kompaktkamera. Timme efter timme spenderas åt snapshots mitt i myllret, ofta med så snabba exponeringar att omgivningen inte hinner uppfatta vad som sker. In och ut ur butiker och samlingsplatser småspringer han. Och så plötsligt: ett par sekunders stillastående, ett klick, ett foto taget i smyg, ofta från höften.

Pulsen perforerar bilderna, oskärpan vittnar om tid som passerar. Misstagen, slumpen, tillfälligheterna – alla är de en del av Daido Moriyamas fotografiska utsagor, som nu kan beskådas på Galleri Riis.
     I sig är hans angreppsmodell inte ny, William Klein, född tio år före Moriyama, var en av dem som tidigt insåg snapshotfotots konstnärliga dynamik. Och en av Moriyamas samtida, Koudelka (f. 1938), använder i sina foton från ockupationen av Tjeckoslovakien, 1968, en snarlik "sniperteknik", då med tydligt politiska förtecken.

Men Daido Moriyama tillför delvis något nytt. Här finns en misstro mot social gemenskap och mänsklig samvaro, ett ifrågasättande av själva anpassligheten. Bilderna framstår som flyktiga emblem för den urbana, desillusionerade människan, för henne utan hopp och mening, för henne som äcklas av existensen fysiska tecken. Film-noir-stämningen är påtaglig, en njutbart svartromantisk estetik med tvetydiga, defaitistiska inslag (inte olikt uttrycket i svensken Anders Petersens bilder).


 


 

 

 

Det typiska Moriyamafotot är dock svårt att definiera. Kanske är det något av en akilleshäl. I motsats till Klein, Koudelka eller Petersen förknippar vi inte Daido Moriyama med ett antal stiltypiska verk av yppersta klass. Hans metod är helt annorlunda, här är det snarare flödet som är målet, en ändlös ström av bilder som tillsammans beskriver ett skeende. Han skjuter från höften, så att säga. Ibland blir resultatet lysande, med en komposition som känns både självklar och beräknad. Ibland blir det bara ännu ett fotografi.
     Så filtrerandet av mångfalden är nog den mest intrikata uppgift Moriyamas beundrare står inför – och de är många vid det här laget.

Stockholm 2011-12-07 © Leif Mattsson

"Shibuya"
© Daido Moriyama
" Kyoku / Erotica", 2007
© Daido Moriyama

Galleri Riis, Oslo, Stockholm | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com