www.omkonst.com:
Överlagrade händelser
Camilla Engman, Galleri 1, Göteborg, 24/11 - 16/12
2012
Text: Berit Jonsvik

skriv ut denna text
"Jag skickade ett brev en gång, jag vet inte till vem" © C. Engman

“Jag är exakt vad jag verkar vara” © Camilla Engman

Ingenting i Camilla Engmans bildvärld är exakt vad det synes vara. Sagostämningen till trots, är det en dunkel värld med mörka undertoner. I målningen med just titeln “Jag är exakt vad jag verkar vara”, fångas en grupp på tre flickor i en situation. Deras relationer till varandra fryses i ett enda ögonblick. I förgrunden en ljusklädd flicka med händerna intill huvudet. Hon ser ut att hålla en mask av storögd oberördhet framför ansiktet. Bakom henne de två andra flickorna, i mörka klädnader (förklädnader?) med lite mer modebetonade inslag i sin apparition, en rosett i midjan eller i håret. Bägge håller en tunn kvist (piska?) i sina händer. Vem som är jaget i denna målning är kanske upp till betraktaren, mobbaren eller den mobbade?

Hunden är en av Camilla Engmans återkommande referenser, ofta i människoskepnad. ”Jag skickade ett brev en gång, jag vet inte till vem” är titeln på en av målningarna, där en människogestalt (hundgestalt?) står på en öde scen med den röda ridån uppknuten. Med uppgiven hållning och hängande sorgsna hundöron blickar den ensamma gestalten ut över ett oändligt tomt och kargt landskap. Kontakt önskas med annan varelse på jorden.

Människans förhållande till naturen finns också med i bildvärlden. I ”Försvarare” och ”En försvarslös pojke i strumplästen försöker förleda mörkrets krafter” skildrar Camilla Engman de utsattas försök att rädda sig själva eller sin miljö. Också positiva begrepp som allemansrätten sätts på prov. Ett tält i skogen och två nedhuggna träd är bakgrunden i målningen ”Allemansrätt”.


 


 

 

 

Där är en av bildens två flickor på väg att föras bort av en man med ett besynnerligt vitt huvud och ett ansträngt oskuldsfullt ansiktsuttryck. Innebörden av ett ord är helt beroende av sitt sammanhang.

Det är ett precist måleri där de mättade färgerna ger tyngd åt underliggande betydelser i hennes bildvärld. Avsaknaden av en bestämd ljuskälla är gemensamt för många av Camilla Engmans målningar och bidrar till en lite overklig och sagoaktig stämning. Det skulle kunna ligga nära illustrationen, om det inte vore för att berättelserna skrivs i själva målningen. I varje verk ryms parallella och överlagrade händelser med skilda ingångar. Och det är inte alltid givet att sagans slut är lyckligt.

Göteborg 2012-12-04 © Berit Jonsvik (Text och foto)


“Försvarare" © Camilla Engman


Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com