www.omkonst.com:
Boknytt: Rolf Haglund - Tretton sjuhäradskonstnärer
Boknytt: Rolf Haglund - "Tretton sjuhäradskonstnärer mitt i ett paradigmskifte"
Utställning: Borås Konstmuseum, 25/10 2012 - 3/2 2013

Text: Leif Mattsson

skriv ut denna text
Ett av bokens många uppslag i färg, här med målningar av Roj Friberg

För dem som har svårt att hinna besöka Borås Konstmuseums utställning "Tretton sjuhäradskonstnärer mitt i ett paradigmskifte" finns nu en välillustrerad publikation med samma titel. Boken, som är på drygt hundra välfyllda sidor, är skriven och sammanställd av Rolf Haglund, kritiker på Borås Tidning.

Bland de tretton presenterade konstnärerna, varav tråkigt nog endast två är kvinnor, framstår Roj Friberg (f. 1934) som den okrönte nestorn. Åldermannen Sven-Erik Johansson (f. 1925) får ursäkta, i detta sammanhang får han tillfälligtvis stå tillbaka för den namnkunnigaste i församlingen. Friberg har ju ända sedan 1970-talet haft en relativt väldefinierad roll i den svenska konsthistorien; hans dystopiska svärta har genom årtiondena endast överträffats av verkligheten själv.

Rolf Haglund väljer att närma sig de tretton konstnärerna via rent privata ingångar; läsaren får information om uppväxt, utbildning och sidoyrken likväl som barnens och makan eller makens namn. Det blir i längden lite tröttande att ta sig igenom det inledande stycket för varje konstnär, även om där ibland kan finns adekvat tilläggsinformation.
    De huvudsakliga texterna om varje konstnär är annars medryckande, välskrivna och fyllda av citat och recensionsutdrag. Ofta bygger texterna på direkta samtal Haglund fört med de enskilda konstnärerna. Man erbjuds att följa utvecklingen, grubblerierna och tankelöporna – ibland även de ganska så bittra kommentarerna om samtiden och kulturlivets sinistra drag.

Jag hade kunnat vara utan en del av de mer beska citaten, som i några fall mest beskriver en yrkesrelaterad panik inför en situation där en viss sorts måleri mist sin tidigare så centrala position. Men nog ligger det en hel del sanning i de bitska reflektionerna ändå. I anslutning till texten om Johan Lindberg skriver Haglund exempelvis att Lindberg "... sett hur samtidskonsten mist inte bara tyngd och innehåll utan också fantasins lätthet ...".
     Haglunds åsikter tangerar ofta konstnärernas egna; han tar på ett sympatiskt sätt tydligt ställning för deras sak. Han är på inget vis neutral, och varför skullle han vara det?


 


 

 

 

Det paradigmskifte som åsyftas i bokens titel har redan ett antal år på nacken, men likafullt är det intressant att följa de kulturella konsekvenserna såsom de presenteras här. Det aktuella området är geografiskt begränsat till Sjuhäradsbyggden i Västra Götaland, med Borås som största stad. Man anar även en viss åldersrelaterad begränsning. Men ändå känns de undrande och ifrågasättande tankegångarna igen; de skulle mycket väl kunna anses representativa även i ett större sammanhang.

Stockholm 2012-12-14 © Leif Mattsson

Uppslag med målningar av Yngve Brothén

Deltagande konstnärer: Yngve Brothén, Rune Claesson, Torbjörn Damm, Per-Erik Ekelund, thage folkesson, Roj Friberg, Göran Ivarsson, Staffan Johansson, Sven-Erik Johansson, Johan Lindberg, Marta Runemark, Ingalill Sjöblom, Peter Waldenström


Borås Konstmuseum | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com