www.omkonst.com:
Måleriska närbilder
Hans Lif och Åsa Hällgren Lif, Bergdala konstgalleri, 27/10 – 18/11 2012
Text: Thomas Lissing

skriv ut denna text
"Kastanjer" © Hans Lif

Efter El Greco: Adelsman © Hans Lif

"Landskapsvariationer I" © Åsa Hällgren Lif

Närstudier av flera olika slag blir den gemensamma nämnaren när Hans Lif och Åsa Hällgren Lif ställer ut tillsammans på småländska Bergdala konstgalleri. Två konstnärskap som i praktiken löper parallellt med varandra, men som innehållsmässigt visar upp stora olikheter. Båda dock måleriska på sitt eget sätt.

I galleriet visas de två på olika våningsplan vilket till en början förstärker intrycket av skillnader. Först möts man av Hans Lifs omedelbara och bejakande blomstermålningar i olja. Med frodig grönska, riktigt saftig sådan, och skarpt färgade kronblad talar de till det estetiska sinnet. Men det är inga tillrättalagda motiv. Lif fångar blomsterprakten som den ser ut i naturen, det vill säga några få färgklickar och enstaka riktigt gröna blad tillsammans med alla de jordfärger som ögat annars gärna sållar bort. Penselföringen är yvig och motiven verkligt måleriskt fångade. Lätt impressionistiskt i sin grova men vackra framställning.
    Lika svepande är penseldragen i de tuschteckningar som Hans Lif kallar ”Covers”. I grafiskt svartvitt parafraserar konstnären kända ansikten ur den äldre konsthistoriens persongalleri. Närbilder av Rembrandts lätt plufsiga självporträtt, El Grecos adelsman med flera. Väl fångade, trots sin annorlunda framställning.

Som motpol till detta står Åsa Hällgren Lifs miniatyrliknande akrylmåleri. Med fascinerande detaljrikedom återger hon mönster av olika slag och skapar collage av varierande täthet. Här är penseldragen mycket exakta, med små geometriskt beräknade drag. Färgerna är klara och kontrastrika.


 


 

 

 

I en lek med referenser till både miniatyrmåleri och scrapbooking skapar hon bilder med ett tydligt berättande drag, som om varje målning var sin egen saga. Berättelser från världens olika hörn dessutom, för här hittar man i färg- och formspråket associationer till både traditionellt afrikanskt måleri, såväl som japanskt. Det påminner också om förra sekelskiftets förkärlek för dekorativa mönsterinslag, som till exempel i bilder av Gustav Klimt.

Tillsammans gör Åsa Hällgren Lif och Hans Lif en sevärd utställning med både variation och samstämmighet. Båda bjuder på egna tolkningar av närbilder, men framför allt diametralt olika förhållningssätt till måleriet.

Bergdala 2012-10-30 © Thomas Lissing

"Klockspel" © Åsa Hällgren Lif "Mest maskrosor" © Hans LifBergdala konstgalleri | Omkonsts startsida

Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com