1
  TEMA: OMKONST TIO ÅR 2002-2012
 
 
Ann Edholm
Du, jag och Musse Pigg

Frågan om hur jag tänker, vad jag gör i mitt hantverk, hur tanke och kropp tillsammans gestaltar ett koncept.

I det grafiska arbetet 14 föreställningar/Tango d´Amour från 1998 arbetar/bollar jag med så kallade geometriska figurer men som i min värld är saker, bollar, prickar, pung, fönster, dörr, hål, brunn, måne, ögon och så vidare och som i idén till det offentliga verket/tävlingen 1998 om Motala ström i Norrköping blir en värld av berättelser, stora och små samtidigt. En lek för ett barn i mig. Tanke och kropp, fantasi och rörelse = upptäcktsresande var och när som helst.


"14 föreställningar/Tango d´Amour", 1998, akvatint och torrnål © Ann Edholm

Målningen Kaddish från 2008 började med att jag ville gestalta en örfil, känslan, upplevelsen av en örfil, en kroppslig erfarenhet, den nära berättelsen, min berättelse som är en del av en större, den stora berättelsen, världen. Jag började med att tänka på hur en örfil rör sig, jag tänkte på rörelsen av fram och tillbaka i en ångestattack, tänkte då också på det upprepande nejet, ett nej som upprepas som i bön åter och åter. Imre Kertész Kaddish för ett ofött barn, Kaddish är en bön, ett fram och tillbaka liksom en örfil slår fram och tillbaka över kinden. Slag på slag – att måla är att lägga lager på lager, är att gräva inåt, att minnas, att få minnen synliga, att möta historien.

”Förtätningen innebär att en enda föreställning representerar flera associationskedjor vid vars skärningspunkt förtätningen är lokaliserad. Denna föreställning är laddad med summan av de laddningar som härrör från var och en av associationskedjorna.” (Freud)

Kaddish tillhör serien Tungan på ordet liksom Image of the Spot där ljuskäglan slår ner i det svarta, eller så är det ett hål till helvetet eller en augustimånes obegriplighet i skalan.


"Kaddish", (vä) 2008, 262x232 cm och "Image of the Spot" (hö), 262x232 cm © Ann Edholm

Alla målningarna, 28 stycken i serien Tungan på ordet som målades mellan 2003 - 2011 och Übergang från 2010 är föreställningen av ”Platsen” där du/jag/Musse Pigg blir en och samma person i rörelsen framför och i berättelsen som aldrig berättas, som bara sätter ut punctum för det som är bakom tystnaden, det vi inte kan tala om. Där talet blir till ett skrik, en längtan att se, att förstå, ett ordlöst sug. Bakom tystnaden var också namnet på min utställning på Galerie Nordenhake i Berlin 2009. En utställning som var viktig för mig och som just handlar om det som är bakom tystnaden, det som inte går att gestalta men som finns närvarande efter alla stora traumatiska händelser så som till exempel krig. En utställning där jag försökte komma närmare den tystnaden som för mig har med platsen Berlin att göra, mina minnen och min släkts historia på mödernet.

För mig är målningarna subjekt, jag ville att målningen skulle ha samma närvaro som en annan människa.

” Tecknet är en brottyta som bara öppnar sig i ett annat teckens anlete.” (Barthes)"Übergang", 2010 © Ann Edholm

Jag arbetar med målning/objekt i rummet, bild/tanken och ord/titel. Skalan 1/1 som bild, uttryck och utsaga. Målningen – bilden – ordet – människan, ordet skapar ett tredje rum/skulpturalt rum. Modellera med ordet. Genom titeln döper jag och ger ett namn och förskjuter därmed utsagan till vidare associationer från det kanske första igenkännandet som måhända i många fall är en projektion av vad man redan vet.

           Omvärlden är skrämmande.
           Jag vänder på orden.
           Orden omvänder världen.
           Omvärlden är skrämmande, så
           jag vänder på orden.

Målningen som subjekt, som en människa, med många olika minnen och tankar, mötet skall vara sådant. Att stå framför varandra, inför varandra. Kropp mot kropp, inte bara en bild av en kropp utan närvarande kropp. Inte en avläsning utan ett möte. Kött mot kött.

Det var ett aktivt val att arbeta med måleri, att arbeta på en yta, att se ytan som en del av ett objekt eller en av sidorna av en skulptur, framsidan – att mötet blir frontalt, min framsida mot målningens framsida. Ansikte mot ansikte.
      Målningens baksida, viktigt för mig att vara medveten om baksidan liksom min egen baksida som är det enda jag aldrig kan se, bara tänka. Och så de fyra sidor där målandet/görandet visar upp sig. Målningen som skulptur, som objekt.

Avståndet och rörelsen är också en del av målningen, rörelsen att gå fram, gå från bild in i målandet och färgens massa, vi rör oss framför målningen och böjer oss för att se sidorna, vi ser färgens olika lager, minnen av tid och arbete. Sedan backa från målningen och på ett större avstånd ser vi bilden igen.

Rummet och ordet en del av målningen.

Bild–språk–ord

Målning
målandet– görandet att gräva sig
                   inåt
ordet blir kött, blir objekt (och tog sin boning i oss.) – är då subjekt och blir objekt.

Språk
Ord – bild – tecken – skala – materia       – objekt, kropp –        målning
                                           färg                                      uttryck, utsaga
Tanke

Nyköping i november 2012
© Ann Edholm, konstnär

1
Stiftelsen Längmanska kulturfonden |  Om projektet   |   Startsida

 
Dela artikeln via Facebook: Omkonst Facebook>>
Vill du kommentera artikeln maila till redaktion@omkonst.com

 

      
skriv ut denna text